Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Pieniądze nie dotarły do adresatów.

Prokuratura Rejonowa w Krakowie – Śródmieściu Wschodzie oskarżyła Dawida K. o przywłaszczenie, w okresie od 27.09.2010 r. do 4.11.2010 r., powierzonych mu jako listonoszowi pieniędzy w łącznej kwocie 2540 zł i o użycie jako autentycznych podrobionych dokumentów w postaci przekazów pocztowych poprzez nakreślenie na nich podpisów osób uprawnionych do odbioru pieniędzy.

Poszczególne kwoty przywłaszczonych pieniędzy wynosiły od 100 zł do 1000 zł.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Dawid K. przyznał się w całości do zarzucanych mu czynów i wyraził wolę dobrowolnego poddania się karze (wraz z aktem oskarżenia taki wniosek został skierowany do sądu i sąd wymierzył mu karzę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary na okres 2 lat próby oraz grzywny w wymiarze 1000 zł).

Dawid K. zwrócił przywłaszczone pieniądze, nie posiada żadnych zaległości wobec Poczty Polskiej S.A.

Aktualności