Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Pijani opiekunowie

Prokuratura Rejonowa w Krakowie – Śródmieściu Wschód oskarżyła rodziców -7 miesięcznej dziewczynki, na których spoczywał obowiązek opieki i sprawowania władzy rodzicielskiej, o to że w dniu 6 października 2013 roku sprawowali opiekę nad córką w stanie nietrzeźwości przy stwierdzonym stężeniu alkoholu w wydychanym powietrzu: w I badaniu 0,83 mg/l, w II badaniu 0,82 mg/l u Joanny P. i w I badaniu 1,11 mg/l, a w II badaniu 1,02 mg/l u Tomasza B., czym narazili dziecko na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Rodzice z małoletnią córką zamieszkują wspólnie w Krakowie. 6.10.2013 r. Joanna P. zawiadomiła Policję o awanturze z konkubentem Tomaszem B. Przybyli na miejsce funkcjonariusze Policji wyczuli od w/wym. silną woń alkoholu. Z uwagi na fakt, iż osoby dorosłe były pod wpływem alkoholu, awanturowały się, zostały zatrzymane. Małoletnia córka wymienionych została przewieziona do placówki opiekuńczo – wychowawczej, gdzie przebywała do 13.11.2013 roku zgodnie z orzeczeniem Sądu Rejonowego.

Przesłuchani w charakterze podejrzanych Joanna P. i Tomasz B. przyznali się do zarzucanego im czynu. Tomasz B. skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Joanna P. oświadczyła, że bardzo żałuje tego co zrobiła, piła alkohol pierwszy raz od urodzenia córki. Oboje złożyli wnioski o dobrowolne poddanie się karze.

Wyrokiem Sądu zostali skazani na kary po 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kar na okres próby wynoszący 3 lata. Sąd oddał w/wym. w okresie próby pod dozór kuratora sądowego.

Aktualności