Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Plac Targowy Tandeta - przesłuchanie i zarzuty

Uprzejmie informuję, że w dniu 03.10.2016r. Le D.H. przedstawiono zarzut popełnienia przest. z art. 148 § 1 kk polegającego na dwukrotnym ugodzeniu nożem w klatkę piersiową pokrzywdzonego, w wyniku czego doznał on obrażeń w postaci 2 ran kłutych, w tym rany kłutej klatki piersiowej z uszkodzeniem serca i krwotokiem do jamy opłucnej, w wyniku której nastąpił zgon. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Le D.H. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i oświadczył, że bardzo żałuje tego, co się wydarzyło, działał w obronie własnej. Skorzystał ponadto z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Prokurator wystąpił z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy podejrzanego wskazując na obawę matactwa, zagrożenie surową karą oraz obawę ukrycia się. Na posiedzeniu w dniu 04.10.2016r.  Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, Wydział II Karny zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Za ten czyn grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, kara 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności.

Aktualności