Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

PO VII WB 261.5.2020 ogłoszenie przetargu nieograniczonego

usługi: „przewozu zwłok ludzkich na zlecenie prokuratur okręgu krakowskiego w granicach obszaru ich działania ( z podziałem na części) ”

Aktualności