Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Pobicie

W Prokuraturze Rejonowej w Myślenicach prowadzone jest postępowanie karne przeciwko Pawłowi W. i Mariuszowi K., podejrzanych o to, że usiłowali wspólnie pozbawić życia pokrzywdzoną poprzez bicie jej pięściami po całym ciele, kopanie po głowie, twarzy, nogach i innych częściach ciała, zadawanie ciosów nożem powodując u niej obrażenia głowy, kręgosłupa i inne obrażenia, które spowodowały chorobę realnie zagrażającą życiu, lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na interwencję policji oraz, że grozili bratu pokrzywdzonej pozbawieniem życia a groźby te z uwagi na okoliczność w jakich zostały wypowiedziane wzbudziły w nim uzasadnioną obawę, że mogą zostać spełnione, nadto Mariusz K. zadawał ciosy nożem bratu pokrzywdzonej powodując obrażenia narządów jego ciała poniżej 7 dni trwające a także używając niebezpiecznego narzędzia w postaci noża dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariusza Policji podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych, a nadto wypowiadali groźby bezprawne wobec funkcjonariuszy policji w celu zmuszenia ich do zaniechania pewnej czynności służbowej oraz znieważali ich słowami powszechnie uważanymi za obelżywe podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych.

13 marca 2016 roku Prokuratura Rejonowa w Myślenicach skierowała wobec Pawła W. (lat 43) oraz Mariuszowi K. (lat 29), wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd przychylając się do wniosków zastosował wobec podejrzanych ten środek.

Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i odmówili złożenia wyjaśnień. Za te czyny grozi im kara od 8 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności.

Aktualności