Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Podawał się za adwokata

Prokuratura Rejonowa Kraków - Śródmieście Zachód nadzoruje postępowanie przygotowawcze w sprawie przeciwko Tomaszowi B. podejrzanemu
o popełnienie przestępstw z art. 286§1 k.k. w zw. z art. 294 k.k. w zw. z art. 12 k.k. oraz z art. 286§1 k.k., który w okresie od dnia 16 grudnia 2011 roku  do dnia 4 czerwca 2014 roku w Krakowie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, doprowadził dwie osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 206 320 zł oraz7400 funtów brytyjskich, poprzez wprowadzenie pokrzywdzonych w błąd, co do posiadanego wykształcenia i wykonywanego zawodu adwokata oraz zamiaru i możliwości reprezentowania i działania w ich imieniu przed organami ścigania, sądami powszechnymi i innymi organami państwowymi oraz nabycia w ich imieniu obligacji tj. o przestępstwa określone w art. 286§1 k.k. w zw. z art. 294§1 k.k. w zw. z art. 12 k.k

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Tomasz B. przyznał się do popełnienia czynów i złożył wyjaśnienia.

Sąd na wniosek Prokuratury zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy, za ten czyn grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Przesłanką stosowania tymczasowego aresztowania jest w szczególności uzasadniona obawa, że podejrzany będzie w sposób bezprawny utrudniał postępowanie karne, poprzez nakłanianie do składania fałszywych zeznań

Aktualności