Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Podejrzany o udział w pobiciu pokrzywdzonego i zadanie mu ciosu maczetą.

W dniu dzisiejszym / 15.10.2015 r/ dobrowolnie zgłosił się na Policję poszukiwany listem gończym i ENA, do sprawy pobicia pokrzywdzonego z użyciem m. in. niebezpiecznego narzędzia w postaci maczety- Dominik L. W wyniku zadanego  maczetą ciosu pokrzywdzonemu została odcięta dłoń. Po zdarzeniu została mu ona przyszyta ale rehabilitacja jego będzie jeszcze trwała wiele lat.

Dominikowi L. prokurator przedstawił zarzut, o to ,ze w dniu 12 grudnia 2014 r., w Krakowie, działając wspólnie z dziewięcioma innymi osobami, wziął czynny udział w zbiegowisku, wiedząc, że jego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu na życie kibiców „Cracovii Kraków” w trakcie którego wziął udział w pobiciu pokrzywdzonego przy posłużeniu się niebezpiecznymi przedmiotami w postaci siekiery, maczet oraz metalowej rurki, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, przy czym posiadał maczetę, dwie inne osoby, co do których prowadzone jest odrębne postępowanie posiadały maczety, jedna – siekierę i jedna – metalową rurkę, a nadto użył maczety zadając uderzenie w okolicy prawej ręki i powodując skutek w postaci amputacji urazowej ręki prawej na poziomie nadgarstka, co spowodowało u pokrzywdzonego inne ciężkie kalectwo oraz znaczną trwałą niezdolność do pracy w zawodzie oraz istotne zniekształcenie ciała w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 kk, zaś inna osoba, co do której prowadzone jest odrębne postępowanie, użyła siekiery zadając co najmniej dwa uderzenia siekierą w okolicy lewej nogi, czym spowodowała ranę ciętą z uszkodzeniem kości piszczelowej oraz ranę ciętą lewego podudzia, skutkującą naruszeniem czynności narządów ciała pokrzywdzonego na okres powyżej dni 7 w rozumieniu art. 157§1 kk, przy czym czynu tego dopuścił się publicznie bez żadnego powodu, wykazując rażące lekceważenie porządku prawnego,

tj. o czyn z art. 159 kk i art. 156§1 pkt 2 kk i art. 254§2 kk i art. 57a § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Dominik L. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia. Z uwagi na konieczność weryfikacji okoliczności podanych przez w/wym., w chwili obecnej prokuratura nie może przedstawić bliższych danych związanych z tymi wyjaśnieniami. Prokurator wystąpi  / w dniu dzisiejszym/ do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego Dominika L. na okres 2 miesięcy – do czasu zakończenia prowadzonego postępowania.  Dominikowi L. grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. Postępowanie wobec 9 oskarżonych toczy się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa Podgórza.

Aktualności