Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Podstawowe obowiązki pokrzywdzonego

Pokrzywdzony ma nie tylko prawa, ale także obowiuązki, które są wskazane na otrzymanym przy pierwszym pzresłuchaniu "Pouczeniu"

Obowiązki pokrzywdzonego:

1)      wskazać adres dla doręczeń w kraju, kiedy przebywa za granicą; w przeciwnym wypadku pismo wysłane na ostatnio znany adres w kraju zostanie uznane za skutecznie doręczone, a czynność lub rozprawa zostanie przeprowadzona pod nieobecność pokrzywdzonego; niewskazanie adresu może również uniemożliwić złożenie wniosku, zażalenia lub apelacji
z powodu upływu terminów (art. 138);

2)      podać nowy adres w wypadku zmiany miejsca zamieszkania lub pobytu, w tym także z powodu pozbawienia wolności w innej sprawie; w przeciwnym wypadku pismo wysłane na dotychczasowy adres zostanie uznane za skutecznie doręczone, a czynność lub rozprawa zostanie przeprowadzona pod nieobecność pokrzywdzonego; niewskazanie adresu może również uniemożliwić złożenie wniosku, zażalenia lub apelacji z powodu upływu terminów (art. 139).

Fakt otrzymania "Pouczeń" pokrzywdzony potwierdza własnoręcznym podpisem wraz z datą na drugim egzemplarzu, który zostaje dołaczony do akt sprawy.opracowała: prokurator Mirosława Kalinowska-Zajdak

Aktualności