Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ponad 300 pocisków zgromadzonych na terenie posesji

W Prokuraturze Rejonowej w Miechowie jest nadzorowane postępowanie w którym w dniu 12 lutego 2014 roku wszczęto śledztwo w sprawie posiadania ponad 300 sztuk amunicji artyleryjskiej i sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa  zdarzenia, w postaci eksplozji materiałów wybuchowych, zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach.

Jak ustalono na terenie jednej z posesji w miejscowości Racławice ujawniono w pobliżu pomieszczeń gospodarczych oraz wewnątrz budynku gospodarczego 328 sztuk pocisków artyleryjskich pochodzących z okresu II wojny światowej. Z tej liczby 72 pociski były uzbrojone. Po ujawnieniu tego znaleziska ewakuowano w pobliżu 38 zabudowań .

Pociski zostały przewiezione przez Wojskowy Zespół Minersko – Pirotechniczny z Krakowa na teren poligonu wojskowego.

Pociski te ujawniono uprzednio na terenie lasów w pobliżu Racławic. Były one zgromadzone przez trzy osoby w tym jedną nieletnią, celem odsprzedaży w punktach skupu złomu i kolekcjonerom militariów.

Właściciel posesji Robert N. wraz ze znalazcami Łukaszem M. i nieletnim Sebastianem S. mieli się następnie podzielić pieniędzmi pochodzącymi ze sprzedaży.

W wyniku pracy operacyjnej policji uniemożliwiono odsprzedaż tych pocisków.

Właścicielowi posesji Robertowi N. i Łukaszowi M. przedstawiono zarzut posiadania amunicji oraz spowodowanie w ten sposób bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia w postaci eksplozji materiałów wybuchowych zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach t.j. przestępstwa z art. 164§1 kk i 263§2 kk w zw. z art. 11§2 kk.

Właścicielowi posesji Robertowi N. przedstawiono ponadto zarzut posiadania broni palnej w postaci karabinka pneumatycznego oraz amunicji do tej broni a nadto zarzut z ustawy Prawo łowieckie  - wejście w posiadanie zwierzyny łownej w postaci sarny i 2 bażantów za pomocą broni palnej innej niż myśliwska.

Robert N. i Łukasz M. przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli obszerne wyjaśnienia.

Zastosowano wobec nich środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.

Materiały dotyczące nieletniego Sebastiana S. przekazano do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XVII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich w Miechowie.

Aktualności