Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Posiadał narkotyki

Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Wschód skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi Sz., oskarżonemu o to, że w dniu 8 lutego 2016 roku w Krakowie, posiadał wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii znaczne ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy.

Prokuratura nadzorowała śledztwo przeciwko Dariuszowi Sz. Podejrzanemu o przestępstwo z art. 62 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

W dniu 8 lutego funkcjonariusze Policji w toku prowadzonych czynności operacyjno-rozpoznawczych, wylegitymowali Dariusza Sz., który opuścił swoje mieszkanie. W trakcie prowadzonej czynności, zachowywał się on nerwowo, zapytany o narkotyki odpowiedział, ze nie posiada substancji zabronionych. W związku z posiadaną informacją podjęto decyzję o przeprowadzeniu przeszukania pomieszczeń mieszkalnych zajmowanych przez Dariusza Sz. Podczas przeszukania ujawniono wagę elektroniczną ze śladową ilością białego proszku, lusterko oprószone białą, sypką substancją, telefony komórkowe. W trakcie prowadzonych czynności, do mieszkania przyszła żona oskarżonego. Wraz z nią udano się do pomieszczeń piwnicznych, gdzie w otworze w stropie sufitu ujawniono worek foliowy z zwartością substancji sypkiej koloru białego.

Dariusz Sz., oświadczył, że zabezpieczone substancje to amfetamina i należą one do niego.

Po przeprowadzonych badaniach w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, uzyskano opinię, że zabezpieczonej amfetaminy, można sporządzić od 103 do 261 porcji handlowych.

Dariusz Sz., jest osobą uzależnianą od THC i amfetaminy. Przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.

Dariusz Sz. był uprzednio wielokrotnie karany, w tym za podobne przestępstwa wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych, za przestępstwa przeciwko mieniu oraz przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.

Za ten czyn grozi mu kara od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Aktualności