Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Poszukiwany Lesław Dziedzic

Kraków, dnia 26 kwietnia 2005 roku

Sygnatura akt 5 Ds 46/05Komisariat VI Policji
w Krakowie ul. Bieżanowska 70

LIST GOŃCZY


Prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Podgórzu stosownie do postanowienia swego z dnia 25 kwietnia 2005 roku wydanego na podstawie art. 279 § 1 kodeksu postępowania karnego w sprawie 5 Ds 46/05


zarządza poszukiwanie listem gończym niżej wymienionego podejrzanego:

1. Nazwisko i imiona Dziedzic Lesław
2. Pseudonim
3. Imię ojca , imię i nazwisko panieńskie matki Jan, Irena zd.Bielec
4. Data i miejsce urodzenia 22.12.1974r. Kraków
5. Ostatnie miejsce zamieszkania Kraków, ul. Teligi 20/50
6. Ostatnie miejsce pracy
7. Adres rodziców lub rodziny
8. Zawód
9. Rysopis: wzrost włosy brak danych

czoło twarz
oczy uszy
nos usta
zarost znaki szczególne
fotografia w załączeniu*)

Krótki opis czynu przestępnego zarzucanego poszukiwanemu oraz kwalifikacja prawna:

w dniu 12 marca 2005r. w Krakowie, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, wziął udział w pobiciu małoletniego Bartosza Łukasika poprzez przewrócenie na podłoże i zadawanie uderzeń po ciele przy pomocy noża i innych niebezpiecznych narzędzi, czym naraził wyżej wymienionego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub skutku określonego w art. 156§1pkt.1 kk, tj o przest. z art. 159 kk

i inne

10. Data i sygnatura postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania
22 kwietnia 2005r. II Kp 274/05

Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim najbliższej jednostki Policji lub prokuratora.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239 § 1 kodeksu karnego).

Załączniki:

1. Odpis postanowienia o tymczasowym aresztowaniu.
2. Nakaz przyjęcia do najbliższego aresztu śledczego.


Prokurator

Aktualności