Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Poszukiwany listem gończym Marcin Dębek

LIST GOŃCZY 


Katarzyna Jasiewicz Kałuza - prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze w Krakowie

stosownie do postanowienia o poszukiwaniu listem gończym podejrzanego Marcin  Dębek  z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie 1 Ds/1250/2015 poleca:

 I. Zarządza poszukiwanie listem gończym niżej wymienionego podejrzanego

 

 

 1. Nazwisko i imiona Marcin  Dębek
 2. Pseudonim: brak danych
 3. Imię ojca: Zbigniew           

      Imię i nazwisko rodowe matki: Jolanta  Suchodolska

 1. Data i miejsce urodzenia: 3 września 1988r., Ostrołęka
 2. Ostatnie miejsce zameldowania: Ugniewo 83
 3. Ostatnie miejsce zamieszkania: Ugniewo 83 
 4. Ostatnie miejsce pracy: brak danych      
 5. Zawód: brak danych
 6. Obywatelstwo: Polska
 7. Płeć: mężczyzna
 8. Rysopis: brak danych
 9. Informacja o treści postawionego zarzutu:

- tj. o przestępstwo z art. 158 § 1 kk i art. 189 § 1 kk i art. 11 § 2 kk w zw. z art. 157 § 1 kk

- tj. o przestępstwo z art. 58 ust. 1 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2012.124 j.t.) i art. 191 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

- tj. o przestępstwo z art. 245 kk

 1. Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:

 Sąd Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie postanowieniemz dnia 19 stycznia 2016 r. sygn. akt IIKp 4/16/P.

II.  Rozpowszechnianie listu gończego nastąpi przez rozesłanie do jednostek Policji.

Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego do zawiadomienia o tym najbliższej jednostki Policji lub prokuratora (art. 280 § 1 pkt 4 kpk).

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie jej w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239 § 1 kk).

 

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).

 

 

Prokurator

Katarzyna Jasiewicz Kałuża

 

Aktualności