Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Poszukiwany: Zbigniew Czesław BANEK

Kraków, dnia 11 kwietnia 2005 roku

Sygnatura akt VI Ds 26/05/S


Komenda Miejska Policji
w K R A K O W I E

LIST GOŃCZYProkurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie stosownie do postanowienia swego z dnia 11 kwietnia 2005 roku wydanego na podstawie art. 279 § 1 kodeksu postępowania karnego w sprawie Ds VI Ds. 26/05/S zarządza poszukiwanie listem gończym niżej wymienionego podejrzanego:

1. Nazwisko i imiona Zbigniew Czesław BANEK
2. Pseudonim
3. Imię ojca , imię i nazwisko panieńskie matki Stanisław, Czesława
4. Data i miejsce urodzenia 24 lipca 1965 roku w Żabnie
5. Ostatnie miejsce zamieszkania Kraków, Rynek Główny 43/5
6. Ostatnie miejsce pracy
7. Adres rodziców lub rodziny
8. Zawód
9. Rysopis: wzrost włosy brak danych


Krótki opis czynu przestępnego zarzucanego poszukiwanemu oraz kwalifikacja prawna:

działanie w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych, tj. o przest. z art. 258 § 1 i 3 kk, art. 12 a ust. 2 i art. 14 Ustawy z dn. 2 marca 2001 roku o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych i inne,

10. Data i sygnatura postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania
10 kwietnia 2005 roku Sąd Rejonowy w Krakowie - Śródmieściu Wydział II Karny sygn. II Kp 654/05/S.

Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim najbliższej jednostki Policji lub prokuratora.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239 § 1 kodeksu karnego).


Załączniki:

1. Odpis postanowienia o tymczasowym aresztowaniu.
2. Nakaz przyjęcia do najbliższego aresztu śledczego.Prokurator Prokuratury Okręgowej

Aktualności