Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Pracownica banku

Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza oskarżyła pracownicę jednego z banków w krakowie o kradzież na szkodę 12 osób prywatnych.

Na podstawie wewnętrznego postepowania bank skierował zawiadomienie do prokuratury.

W toku postępowania ustalono, że w okresie od 18 sierpnia 2010 roku do 13 grudnia 2013 roku w Krakowie Barbara K., wykorzystując swoje stanowisko, zmieniając bez upoważnienia zapisy danych informatycznych na rachunkach bankowych prowadzonych przez bank z siedzibą w Krakowie na nazwiska klientów banku, a także podrabiając podpisy obrazujące ich nazwiska na umowach o kredyt oraz o prowadzenie karty kredytowej, a nadto dokumenty dotyczące dyspozycji finansowych dokonywanych na tych rachunkach bankowych, tudzież wprowadzając klientów w błąd co do faktycznej treści podpisywanych przez nich w zaufaniu do Barbary K. - jako swojego doradcy finansowego - dokumentów, zabrała w celu przywłaszczenia z rachunków bankowych środki pieniężne w łącznej kwocie nie mniejszej niż 754.530,31 złotych.

Przesłuchana w charakterze podejrzanej Barbara K. przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu zabronionego i skorzystała z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Wraz z aktem oskarżenia został skierowany do Sądu wniosek o dobrowolne poddanie się karze Barbary K i wymierzenie  kary łącznej 2 lata pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący 6 lat a nadto orzeczenie wobec niej środka karnego w postaci obowiązku naprawienia szkody w całości.

Aktualności