Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Prawomocny wyrok w sprawie zabójstwa z 2015 roku.

Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Wschód nadzorowała śledztwo przeciwko Rolandasowi W.J, (53 lata), zarzucając mu, że w dniu 13 lutego 2015 roku w Krakowie, działając w zamiarze bezpośredniego pozbawienia życia znanego mu mężczyzny, z którym w towarzystwie innych osób spożywał alkohol, zadał mu cios nożem w klatkę piersiową, w następstwie czego doznał on rany kłutej klatki piersiowej z uszkodzeniem serca, co skutkowało następową tamponadą worka osierdziowego i w konsekwencji jego zgonem, przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa określonych w art. 64§1 kk po odbyciu ponad 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Koronnego w Wielkiej Brytanii za umyślne przestępstwo podobne w ciągu pięciu lat po odbyciu kary za to przestępstwo – tj. przest. z art. 148§1 kk w zw. z art. 64§1 kk.

Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 3 lutego 2016 roku wymierzył oskarżonemu wnioskowaną przez prokuratora karę 25 lat pozbawienia wolności.

- Karę uzasadnia przede wszystkim brak skruchy i zrozumienia przez oskarżonego naganności swojego zachowania, uprzednia karalność i  negatywne zachowanie po popełnieniu przestępstwa.

Po rozpoznaniu apelacji oskarżonego Sąd Apelacyjny w Krakowie, w dniu 7 czerwca 2016 roku utrzymał w mocy wyrok Sądu I instancji.

Aktualności