Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Przyjmowała korzyści majątkowe za wystawienie dokumentów poświadczających nieprawdę.

Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Zachód skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Aleksandrze K. i Władysławowi K.

Aleksandra K. została oskarżona o przyjmowanie korzyści majątkowych (20-150zł) za wystawienie dokumentów poświadczających nieprawdę (orzeczenia dla pracowników firm – tzw. zdolność do wykonywania pracy, orzeczenia wymagane dla stacji   sanitarno-epidemiologicznej w wypadkach np. pracy w gastronomii, masarni orzeczenia dla starających się o prawo jazdy różnych kategorii, też dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, orzeczenia dla członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych i dla osób posiadających lub ubiegających się o pozwolenie na broń gazową.

Łącznie w okresie od 2000 do 2014 r. wystawiła ponad 1000 różnych orzeczeń za które uzyskała co najmniej 60 tys. zł przy czym w wielu wypadkach nie ustalona została kwota korzyści uzyskanej z przestępstwa.

Mąż lekarki został oskarżony o pomocnictwo do tych czynów. Pośredniczył w kontaktach między pracodawcami czy pracownikami a oskarżoną, odbierał dane osobowe od tych osób, przekazywał gotowe zaświadczenia  a w wielu wypadkach nawet wypełniał je osobiście. Za przekazywane orzeczenia odbierał również pieniądze.

Przesłuchani w charakterze podejrzanych początkowo nie przyznali się do przedstawionych zarzutów, przesłuchiwani ponownie przyznali się i skorzystali z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Złożyli wnioski o dobrowolne poddanie się karze i takie wnioski wraz z aktem oskarżenia zostały skierowane do sądu (dla Aleksandry K. kara łączna 2 lata pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 5 lat, grzywna 50 tys. zł, zobowiązanie do powstrzymywania się od działalności związanej z wystawianiem zaświadczeń lekarskich w oparciu o przepisy kp, zaświadczeń dla członków OSP, zaświadczeń dla osób posiadających lub ubiegających się o pozwolenie na broń, orzeczenia dla kierowców i dla stacji sanitarno – epidemiologicznych i przepadku korzyści uzyskanych z przestępstwa, dla Władysława K. kara łączna 1 rok 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 5 lat, grzywna 15 tys. zł).

Z akt prowadzonego śledztwa wyłączono materiał dowodowy dotyczący wielu innych orzeczeń, które zostały ujawnione. W tym zakresie jest prowadzone odrębne postępowanie.

Prokuratura zainicjowała ok. 100 postępowań administracyjnych dot. uzyskanych przez kierowców uprawnień .

Zapadły już pierwsze decyzje uchylające dotychczasowe uprawnienia.

Oskarżona jest już na emeryturze pracuje jako lekarz w szpitalach poza Krakowem

Aktualności