Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Przywłaszcyła pieniądze MORD w Krakowie.

Prokuratura Rejonowa w Krakowie Podgórzu oskarżyła Dorotę Z. o przywłaszczenie – w okresie od 19.02.2008 r. do 18.05.2011 r. powierzonych jej pieniędzy w kwocie przekraczającej 165 tys. zł na szkodę MORD w Krakowie. W MORD funkcjonowały 2 agencje bankowe. Jedną z nich prowadziła Dorota Z. Agencje miały wspólne pomieszczenie, a prowadzące je panie pracowały na zmianę. Klient agencji, po dokonaniu wpłaty, otrzymywał 2 dowody wpłaty – 1 pozostawiał w MORD ustalając termin egzaminu. Trzeci pozostawał w agencji. Dorota Z. i jej koleżanka miały obowiązek na bieżąco wpisywać do bankowego systemu komputerowego klientów i otrzymane od nich wpłaty. Przy dużej ilości wpłat przyjmowały pieniądze i wydawały dowody wpłat, nie rejestrowały ich na bieżąco w systemie informatycznym. Zaległe dowody wpłat i kwoty wynikające z tych wpłat pozostawały we wspólnym pomieszczeniu agencji celem ich późniejszego zarejestrowania. Dorota Z. z dużą regularnością od 19.02.2008 r. do 18.05.2011 r. chowała, a następnie niszczyła część takich nie rejestrowanych na bieżąco dowodów wpłat i zabierała dla siebie odpowiadające tym dowodom wpłaty – pieniądze. Pracownicy banku nie wiedzieli, że takie wpłaty w ogóle były dokonane.

Przestępstwo ujawniono w 2011 r., kiedy pracownicy MORD ustalili, że za część z przeprowadzonych egzaminów nie uzyskali z banku pieniędzy. Przesłuchana w charakterze podejrzanej Dorota Z. przyznała się do przedstawionego jej czynu, złożyła wyjaśnienia zgodne z ustalonym stanem faktycznym oraz wniosek o dobrowolne poddanie się karze (taki wniosek wraz z aktem oskarżenia został przesłany do sądu – jest to kara 1rok 6m-cy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 5 lat, zobowiązanie do naprawienia szkody w terminie 3 lat od uprawomocnienia się wyroku – kwoty ponad 103 tys. zł albowiem pozostałą część bank wypłacił ośrodkowi). Przywłaszczone pieniądze wydala na życie i spłatę rat pożyczek.

Aktualności