Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Rozpatrzono wniosek przesłany w ślad za zażaleniem

Prokuratura Okręgowa w ślad za zażaleniem złożyła wniosek o wstrzymanie w części zaskarżonego postanowienia w zakresie pkt. II tj. w zakresie zastrzeżenia, że tymczasowe aresztowanie ulegnie zmianie pod warunkiem wpłaty poręczenia majątkowego – do czasu rozpoznania zażalenia prokuratora tj. do prawomocności postanowienia.

Wniosek ten został rozpatrzony przez Sąd Okręgowy Wydział II Karny w Nowym Sączu, który podzielił stanowisko prokuratora i wydał postanowienie o wstrzymaniu realizacji pkt. II do czasu rozstrzygnięcia zażalenia.

Prokuratura Okręgowa w Krakowie otrzymała zawiadomienie, iż termin rozpatrzenia zażalenia przez Sąd Okręgowy Wydział II Karny  w Nowym Sączu wyznaczono na 2 stycznia 2014 roku.

Aktualności