Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Samodzielne Działy

Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych wraz z wchodzacą w jego skład Kancelarią Tajną.

Samodzielnym Działem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych kieruje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, który podlega bezpośrednio Prokuratorowi okregowemu.

Kancelarią Tajną kieruje Kierownik Kancelarii Tajnej, który koordynuje także prace Oddziałów Kancelarii Tajnej wymienionych poniżej, zaś jego pracę bezpośrednio nadzoruje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych: Kazimierz Kamiński

 tel. 12 619-60-86

 Kierownik Kancelarii Tajnej : Marek Ryś

 tel. 12 619-60-87

Do zadań  Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy:

1)      ochrona wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych,

2)      ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,

3)      kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,

4)      szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

5)      przeprowadzanie postępowań sprawdzających,

6)      zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Okręgowej,

W skład Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych wchodzi Kancelaria Tajna w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie oraz Oddziały Kancelarii Tajnej w :

1)      Wydziale I Śledczym Prokuratury Okręgowej w Krakowie,

2)      Wydziale II Śledczym Prokuratury Okręgowej w Krakowie,

3)      Wydział III do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie,

4)      Prokuraturze Rejonowej Kraków-Śródmieście Wschód,

5)      Prokuraturze Rejonowej Kraków-Śródmieście Zachód,

6)      Prokuraturze Rejonowej Kraków-Krowodrza,

7)      Prokuraturze Rejonowej Kraków-Prądnik Biały,

8)      Prokuraturze Rejonowej Kraków-Nowa Huta,

9)      Prokuraturze Rejonowej Kraków-Podgórze,

10)   Prokuraturze Rejonowej w Myślenicach,

11)   Prokuraturze Rejonowej w Miechowie,

12)   Prokuraturze Rejonowej w Oświęcimiu,

13)   Prokuraturze Rejonowej w Olkuszu,

14)   Prokuraturze Rejonowej w Wadowicach,

15)   Prokuraturze Rejonowej w Wieliczce,

16)   Prokuraturze Rejonowej w Chrzanowie,

17)   Prokuraturze   Rejonowej w Suchej Beskidzkiej.

 

Aktualności