Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Samodzielne stanowiska

Samodzielne stanowiska pracy:

W Prokuraturze Okręgowej w Krakowie tworzy się samodzielne stanowiska pracy:

1)      starszego inspektora do spraw obronnych - dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony (t.j. Dz.U. z 2012r. poz 461) i innych ustaw oraz wydawanych na ich podstawie aktów wykonawczych,

2)      audytora wewnętrznego do wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 885),

3)      inspektora ochrony danych do wykonywania zadań określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 95/46/WE, w odniesieniu do Prokuratury Okręgowej w Krakowie podległych jej prokuratur rejonowych,

4)      głównego specjalistę do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy - do wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z odrębnymi przepisami. Służba BHP tel. 12 619-60-45 fax. 12 411-95-19 e-mail bhp@krakow.po.gov.pl

 

Aktualności