Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Skazany i oskarżony o oszustwa.

13-01-2011

Adriana G. oskarżyła Prokuratura Rejonowa w Krakowie Śródmieściu – Wschód. w listopadzie 2010 roku o doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem 7 osób, którym zobowiązał się wynajmować wynajmowane przez siebie mieszkanie. Wszystkie te osoby wprowadził w błąd co zamiaru wywiązywania się z warunków zawartej umowy najmu mieszkania w Krakowie. Adrian G. w dniu 14 maja 2009 r. wynajął mieszkanie w Krakowie. Wprowadził się do tego mieszkania z dziewczyną i dzieckiem. Zaraz też w Internecie umieścił ogłoszenie z ofertą wynajmu mieszkania i podał jako numer kontaktowy numer użytkowanego przez siebie telefonu komórkowego. Z każdą osobą, która odpowiedziała na jego ofertę ustalał warunki najmu i termin spotkania. W trakcie prowadzonych rozmów zapewniał zainteresowanych, iż jest właścicielem lokalu i zawierał z tymi osobami indywidualne umowy. W ten sposób zawarł 6 umów i pobrał od poszczególnych osób łącznie prawie 5 tys. zł. głównie tytułem kaucji. W dniu 30.06 2009 r., wobec braku kontaktu z Adrianem G., pod „wynajętym” mieszkaniem spotkali „nowi” lokatorzy. Tam też przyszedł właściciel mieszkania, który oświadczył im, że nikogo nie upoważnił do wynajęcia mieszkania, jednocześnie potwierdził, że mieszkanie wynajął od niego Adrian G. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Adrian G. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Podał, że znajdował się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. W tym czasie stracił pracę i z uwagi na brak pieniędzy wymyślił całą historię z wynajmem mieszkania osobom trzecim. W dniu 10 stycznia 2011 roku zapadł wyrok / z trybie art. 387 kpk / skazujący go za to oszustwo na karę 1 roku i 5 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący 3 lata, musi też zapłacić grzywnę w kwocie 1000 zł i naprawić szkodę, którą wyrządził pokrzywdzonym. Wyrok jest nieprawomocny.
Niezależnie od tej sprawy- Prokuratura Rejonowa w Wadowicach oskarżyła, końcem grudnia 2010 r., Adriana G. o oszustwo na szkodę pokrzywdzonego, który na aukcji Allegro.pl w dniu 8 marca 2008 r. wygrał konsolę PSP Sony. W dniu wygrania konsoli na aukcji pokrzywdzony ustalił z Adrianem G., że wpłaci na jego konto bankowe zaliczkę w kwocie 150 zł i sprzedający miał mu wówczas przesłać konsolę. Nie otrzymał ani konsoli ani zwrotu pieniędzy. W tej sprawie postępowanie było zawieszone z uwagi na brak miejsca zameldowania i wskazanego miejsca zamieszkania Adriana G. Po jego zatrzymaniu -do sprawy Prokuratury Rejonowej w Krakowie Śródmieściu – Wschód – to postępowanie podjęto. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Adrian G. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu / oszustwa stanowiącego wypadek mniejszej wagi/ , podał, że prowadził w tym czasie sprzedaż wysyłkową, po kilkunastu aukcjach jego konto zostało zablokowane, a on przyjechał do Krakowa i zapomniał o konsoli. Uzyskana zaliczkę za nią przeznaczył na swoje potrzeby. Złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze i taki wniosek wraz z aktem oskarżenia został skierowany do sądu / kara 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonania kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godz. miesięcznie oraz naprawienie szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu/.
Również w grudniu 2010 r. Adriana G. oskarżyła Prokuratura Rejonowa w Krakowie – Podgórzu. Oszukał on 7 osób, które licytowały na aukcjach internetowych różne rzeczy. Nadto czterem kolejnym osobom „wynajął” mieszkanie – podpisał z pokrzywdzonymi umowy najmu i pobrał od nich łącznie kwotę 3300 zł jako zaliczki na poczet zawartych umów. Wszystkie te osoby wprowadził w błąd co do własności mieszkania będącego przedmiotem umowy, którym to lokalem nie miał prawa rozporządzać. Oszukał też właściciela innego mieszkania, któremu nie zapłacił umówionej kwoty za najem, nie płacił tez rachunków za media. Łączna kwota strat, z tego tytułu, dla właściciela mieszkania przekracza 8400 zł. Nadto właściciel poniósł dodatkowe szkody, i tak :w wysokości ponad 8700 zł, gdyż Adrian G. wyprowadzając się z wynajmowanego mieszkania zabrał meble i inne rzeczy np. łóżko z materacem, wersalkę, ławę, talerze, firanki, zasłony, telewizor oraz ponad 4600 zł za zniszczone przez Adriana G. mienie / zabrudzenie ścian i wykładziny, uszkodzenie kuchenki elektrycznej/. Kolejnych 7 pokrzywdzonych doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 3100 zł. W czerwcu i lipcu 2010 r. na portalach internetowych zamieszczał informacje o poszukiwaniu chętnych do prac sezonowych w Austrii. Pobierał od zainteresowanych prowizję w wysokości od 200 zł do 500 zł i zawierał z nimi umowy, w których zobowiązywał się do znalezienia im pracy. Osoby, które skorzystały z oferty razem z Adrianem G. wsiadły do busa, który miał być wynajęty na podróż do Austrii, po czym Adrian G. zarządził postój w okolicy jednego z hipermarketów w Krakowie i oddalił się w nieznanym kierunku. W postępowaniu przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia zgodne z ustalonym stanem faktycznym.
Za czyny objęte tym aktem oskarżenia grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 8

Aktualności