Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Skazany za zorganizowanie nielegalnego przekroczenia granicy RP i inne.

Na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący 2 lata oraz grzywnę skazał sąd Patryka K., którego Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Wschód oskarżyła o to, że w czerwcu 2012 roku działając wspólnie i w porozumieniu z inną nieustaloną osobą, zorganizował 4 obywatelom Pakistanu nielegalne przekroczenie granicy RP. Obywatele Pakistanu zostali przywiezieni przez Patryka K. do Polski z Francji celem skorzystania z warunków abolicji przewidzianej w ustawie z dnia 28.07.2011 roku o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach, która dawała możliwość zalegalizowania nielegalnego pobytu cudzoziemców na terytorium RP przebywających w kraju nieprzerwanie, co najmniej od 20 grudnia 2007 roku. Za zorganizowanie nielegalnego przyjazdu do Polski, celem skorzystania z warunków abolicji, o której mowa powyżej, a do której wymienieni nie mieli w istocie prawa, obywatele Pakistanu zapłacili mężczyźnie, prawdopodobnie obywatelowi Pakistanu, który znał Patryka K. i który wspólnie z nim zorganizował ich przyjazd do Polski.

Patryk K. nie tylko przywiózł czterech obywateli Pakistanu do Polski, ale także ułatwił im pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazując im miejsce zamieszkania. Przekazał też jednemu z nich dokument w postaci rachunku z dnia 02.06.2007 r. mający potwierdzić opłatę za wynajem mieszkania. Dokumentem tym mężczyzna posłużył się przed Małopolskim Urzędem Wojewódzkim, chcąc między innymi w ten sposób wykazać, że spełnia warunki umożliwiające mu skorzystanie z abolicji. Jak się następnie okazało dokument ów został w całości podrobiony przez nieustaloną osobę.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Patryk K. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień i odmowy udzielenia odpowiedzi na pytania. Jednocześnie złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze i wniosek taki został skierowany do sądu oraz uznany przez sąd.

Aktualności