Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Sowodował intensywne czynności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w trakcie ŚDM.

W Prokuraturze Rejonowej Kraków – Podgórze jest zarejestrowane postępowanie przeciwko Szymonowi A., podejrzanemu o to, że 29-go lipca 2016 roku w Krakowie, wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, poprzez umieszczenie na stronie internetowej wpisu o treści: „LECE NA BŁONIA BOMBA GOTOWA”, stworzył sytuację, mającą wywołać przekonanie o istnieniu zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach, czym wywołał czynności organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego mające na celu uchylenie zagrożenia,
tj. o przestępstwo z art. 224 a kk.

Szymon A przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, i wyjaśnił, iż umieścił na stronie internetowej taki wpis. Ponadto wskazał, iż nie posiada żadnych materiałów wybuchowych i pirotechnicznych i nie miał zamiaru dokonać zamachu. Prowadzone przeszukania nie doprowadziły do ujawnienia substancji wybuchowych i pirotechnicznych.

Szymon A. nie był karany sądownie.

Wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji i zakazu opuszczania kraju.

Aktualności