Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

spalacze tłuszczu DNP - akt oskarżenia

Prokuratura Okręgowa w Krakowie skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Maciejowi Ż. o to że:

w okresie od bliżej nieustalonego dnia 2012 roku do 17 maja 2013 roku w Zgierzu woj. łódzkie, wyrabiał, a następnie wprowadzał do obrotu za pośrednictwem Internetu szkodliwą dla zdrowia i życia substancję - środek odchudzający zawierający chemiczny związek organiczny fenoli 2,4-Diniotrofenol /DNP/, należący do fitotoksycznych bojowych środków trujących, którego spożycie powoduje silne zatrucie z objawami obrzęku płuc oraz hipotermię i może spowodować śmierć człowieka oraz DMAA, który ma działanie stymulujące, a jego zażycie może spowodować zgon, czym sprowadził niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób kupujących ten środek, między innymi dla 19 ustalonych osób pokrzywdzonych, a w dniu 17 maja 2013 roku spowodował zgon jednej z nich, który nastąpił na skutek ostrej niewydolności krążeniowo-oddechowej w przebiegu niedokrwienia mięśnia serca, wywołanej zaburzeniami rytmu serca, przyspieszeniem czynności serca, drżeniem mięśniowym, wzmożonym napięciem mięśniowym i wzrostem temperatury ciała spowodowanych zażyciem kupionego od Macieja Ż. środka odchudzającego zawierającego wym. wyżej chemiczny związek.

W wymienionym czasie oskarżony Maciej Ż., w swoim mieszkaniu, gromadził substancje chemiczne (półprodukty) wykorzystywane jako środki odchudzające - 2,4 Dinitrofenol i jako środki powodujące zwiększenie wydolności i masy ciała- DMAA oraz niacynę i kofeinę. Ze środków tych produkował tabletki zawierające 2,4- Dinitrofenol i DMAA. Kapsułki zawierające substancję o nazwie 2,4 —Dinitrofenol podejrzany umieścił w opakowaniach oklejonych etykietą zawierającą symbol chemiczny tej substancji. Wskazaną działalnością podejrzany zajmował się sam.

Związek organiczny fenoli 2,4-Diniotrofenol należy do fitotoksycznych bojowych środków trujących, których spożycie powoduje silne zatrucie z objawami obrzęku płuc oraz hipotermię i może spowodować zejście śmiertelne, natomiast DMAA ma działanie stymulujące, a jego zażycie może także spowodować zejście śmiertelne. 2,4-Dinitrofenol jako substancja czynna nie wchodzi w skład żadnego z dopuszczonych do obrotu produktów leczniczych. Dinitrofenol jest klasyfikowany jako toksyczny. Działanie toksyczne polega na rozprzęganiu fosforyzacji oksydatywnej w mitochondriach, powodując zahamowanie syntezy ATP. Powstająca energia, która nie może być zmagazynowana w postaci wiązań wysokoenergetycznych ulega rozproszeniu w postaci ciepła, podwyższając temperaturę ciała. Z punktu widzenia toksykologicznego jest to szczególna trucizna ze względu na wielokierunkowość działania narządowego i układowego, a jednocześnie - przy braku informacji o jej stosowaniu - niezwykle trudna do klinicznego rozpoznania, gdyż może sugerować zatrucia innymi ksenobiotykami. Brak jest odtrutki w przypadkach zatruć DNP. Ciężkie przypadki zatruć- jeśli są wstępnie rozpoznane lub istnieje ich podejrzenie, winny być leczone w ośrodkach specjalistycznych (toksykologicznych), a leczenie jest intensywną zachowawczą terapią toksykologiczną. Z doniesień piśmienniczych wynika, że są to zatrucia obarczone dość wysokim odsetkiem zgonów.

Równocześnie z wytwarzaniem tabletek zawierających wyżej wymienione substancje podejrzany zamieszczał ogłoszenia, w których proponował nieograniczonemu kręgowi odbiorców detalicznych na terenie Polski zakup takich tabletek za pośrednictwem stron internetowych

Sam proces realizacji zamówienia polegał na tym, że po złożeniu przez odbiorców detalicznych zamówienia za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji obejmującego wskazania odnośnie ilości zamawianego towaru i jego ceny, podejrzany wysyłał wyżej wymieniony towar drogą pocztową na podany w zamówieniu adres odbiorcy, który należność za dostarczony towar uiszczał przy odbiorze bezpośrednio listonoszowi lub kurierowi.

W dniu 16 maja 2013 roku jedna z pokrzywdzonych po zażyciu, dostarczonych jej przez oskarżonego Macieja Ż. tabletek, zawierających związek chemiczny 2,4-Dinitrofenol, należący do fitotoksycznych bojowych środków trujących, bardzo źle się poczuła, dostała wysokiej gorączki, miała problemy z oddychaniem, bolała ją głowa, bardzo bolały ją mięśnie. Tego samego dnia pokrzywdzoną hospitalizowano w jednym z warszawskich szpitali. W dniu 17 maja 2013 roku, pomimo podjęcia zabiegów leczniczych mających na celu ustabilizowanie jej stanu zdrowia  i zachowania  funkcji życiowych, pokrzywdzona zmarła.

Przesłuchany czterokrotnie w charakterze podejrzanego Maciej Ż. odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na jakiekolwiek pytania w tym, w kwestii przyznania się czy tez nie przyznania się do popełnienia zarzucanego mu czynu

Objawy poprzedzające zgon pokrzywdzonej w sposób nie budzący wątpliwości wskazują na działanie 2,4 Dinitrofenolu, zakupionego- jak wynika z przeprowadzonych dowodów-od oskarżonego Macieja Ż. Zatem zdarzenie to pozwala na przypisanie oskarżonemu skutku, o którym mowa w którym mowa w § 3 artykułu 165 kodeksu karnego.

Oskarżony Maciej Ż. z racji dotychczasowego przebiegu życia, a to odbywania służby wojskowej w jednostce obrony przeciwchemicznej miał doświadczenie w zakresie postępowania z toksycznymi substancjami bojowymi używanymi w celach wojskowych takich jak 2,4-Dinitrofenol i DMAA i był świadomym ich wpływu na organizm ludzki, w tym możliwości spowodowania zgonu człowieka w wyniku zażycia tych substancji. Maciej Ż. nie był dotychczas karany sądownie.

W toku prowadzonego postępowania zabezpieczono na mieniu podejrzanego grożącą mu karę grzywny w wysokości 30.000 zł oraz grożące mu środki karne w postaci przepadku korzyści w wysokości do 130.000 zł oraz nawiązki w wysokości do 100.000 zł poprzez wpis hipoteki na czterech nieruchomościach stanowiących własność Macieja Ż. Oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. Jest on tymczasowo aresztowany.

Aktualności