Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Sprzedawali w sklepach internetowych

Prokuratura Rejonowa Kraków – Podgórze skierowała do Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza Wydział II Karny akt oskarżenia wobec Dariusza P. lat 28, Jarosława W. lat 28 oraz Małgorzaty O. lat 33 oskarżonych o to, że od 23 stycznia do 19 czerwca 2015 roku, przy czym Małgorzata O. od 10 maja 2015 roku, działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadzili 110 pokrzywdzonych (Małgorzata O. - 21 pokrzywdzonych na kwotę 24 520 zł) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ok. 150 000 zł, poprzez wprowadzenie ich w błąd co do zamiaru wywiązania się z transakcji zawartych za pośrednictwem internetu, tj. o przestępstwo z art. 286§1kk.

W toku prowadzonego dochodzenia ustalono, że Dariusz P. wraz z Jarosławem W. prowadząc sklep internetowy oraz Dariusz P. i Małgorzata O. prowadząc inny sklep internetowy oferowali do sprzedaży sprzęt elektroniczny i sprzęt AGD. Oferowany sprzęt był prezentowany jako nowy. Kupujący po otrzymaniu zamówionego towaru kwestionowali jego stan techniczny bowiem sprzęt okazywał się być sprzętem używanym z wadami. Klienci odsyłali zamówiony towar w ramach reklamacji. Po odesłaniu towaru klienci nie otrzymywali zwrotu pieniędzy zapłaconych za zwrócony towar lub otrzymywali zwrot w niepełnej wysokości. Zdarzały się również sytuacje, że klienci pomimo złożenia zamówienia i zapłaty za towar, nie otrzymywali zamówionego towaru jak również zwrotu pieniędzy.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Dariusz P. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wniosek w trybie art. 335§1 kpk. Odnośnie tej osoby został skierowany do Sądu akt oskarżenia wraz z wnioskiem w trybie art. 335§2 kpk tj. orzeczenie za przypisane przestępstwa uzgodnionych z oskarżonym następujących kar: wyrok łączny kary 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania orzeczonej kary na okres próby wynoszący 5 lat, karę 150 stawek dziennych grzywny, przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 10 złotych a nadto orzeczenie obowiązków naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych w ½ części.

Jarosław W. i Małgorzata O. przesłuchani w charakterze podejrzanych nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i wyjaśnili, że przestępstw dokonywał jedynie Dariusz P.  

Za te czyny grozi im kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Aktualności