Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

"Sylwestrowi" oszuści oskarżeni.

04-01-2010

Aktem oskarżenia przeciwko 6 osobom zakończyło się postępowanie prowadzone przez Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Śledztwo dotyczyło oszustw popełnionych przez oskarżonych na przełomie 2008 i 2009 roku, kiedy to w środkach masowego przekazu: prasie, radiu, telewizji, na stronach internetowych ukazały się ogłoszenia o organizacji wypoczynku sylwestrowego w pensjonacie w Zakopanem, jak i szereg ofert sprzedaży samochodów sprowadzonych z zagranicy po atrakcyjnej cenie. Po zapłaceniu, przez pokrzywdzonych na wskazane w ogłoszeniu rachunki bankowe kwot pieniężnych z tytułu zaliczek na zakup samochodów i rezerwacji pokoi w pensjonacie ujawniono, iż osoby zamieszczające ogłoszenia dopuściły się oszustwa. Sprawcami tego czynu byli: Dawid S, Mirosław W. i Przemysław H.
Wymienieni działali na terenie Krakowa i Mysłowic. Jesienią 2008 roku Dawid S. wraz z Mirosławem W. postanowili wyłudzić od szeregu osób znaczną kwotę pieniędzy. Celem zrealizowania zamiaru przez nieustalonego sprawcę (w tym zakresie materiały wyłączono do osobnego postępowania) Dawid S. i Mirosław W skontaktowali się z Przemysławem H. i jemu polecili znalezienie szeregu osób, które otworzyć miały na swoje nazwisko rachunki bankowe. Następnie całość dokumentacji, a zwłaszcza karty bankomatowi miały trafić do Dawida S.
Przemysław H. wraz ze swoją ówczesną dziewczyną, a obecnie współoskarżoną Moniką Sz. spowodował otwarcie 5 rachunków bankowych przez znane im osoby – w tym współoskarżonego Arkadiusza Ś. (materiały procesowe dot. dwóch innych osób – podejrzanych -wyłączono do odrębnego postępowania). Za otwarcie rachunku Arkadiusz Ś. otrzymał od Moniki Sz. gratyfikację pieniężną. Jej też przekazał wszystkie dokumenty związane z otwartym rachunkiem . Po miesiącu, na polecenie Moniki Sz. zablokował rachunki bankowe. Przemysław H. nakłaniał do przestępstwa następną objętą aktem oskarżenia osobę – Annę B. To ona wskazała jeszcze inne osoby mogące założyć na swoje nazwiska rachunki bankowe.
Z osobami, które odpowiedziały na ogłoszenia kontaktowali się Dawid S. i Mirosław W. Wysyłali do pokrzywdzonych SMS -y z numerami rachunków bankowych, na które należało wpłacić zaliczkę. Pieniądze, które wpłynęły na podane konta zostały z nich wypłacone.
Anna B., Arkadiusz Ś. I Monika Sz. pomogli w popełnieniu szeregu oszustw głównym sprawcom przestępstwa: Przemysławowi H., Dawidowi S. i Miłosławowi W. Przesłuchani w charakterze podejrzanych Anna B., Arkadiusz Ś., Monika Sz. i Przemysław H. przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i dobrowolnie poddali się karze.
Dawid S. nie przyznał popełnienia zarzucanych mu czynów i skorzystał z przysługującego mu prawa odmowy złożenia wyjaśnień. Mirosław W. również nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. W swoich wyjaśnieniach przyznał się do prowadzenia rozmów telefonicznych z pokrzywdzonymi, ale stwierdził, że zrobił to na prośbę Dawida S. i nie miał świadomości popełnienia przestępstwa.
Przemysław H., Dawid S. i Mieczysław W. byli już uprzednio karani przez sąd. Przemysław H. zarzucony mu czyn popełnił w warunkach powrotu do przestępstwa. Wymienieni są tymczasowo aresztowani.
Oskarżonym Dawidowi S. i Mieczysławowi W. grozi kara pozbawienia wolności do lat 8. W toku śledztwa ujawniono ponad 90 osób pokrzywdzonych, które wpłaciły na podane im konta bankowe kwotę ponad 130 tys. Zł.

Aktualności