Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Umorzenie śledztwa w sprawie katastrofy lotniczej w dniu 28.06.09

14-07-2011

Prokuratura Rejonowa w Krakowie Nowej –Hucie umorzyła śledztwo w sprawie sprowadzenia w dniu 28 czerwca 2009 r. w Krakowie katastrofy lotniczej zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób, polegającej na upadku samolotu Cessna 172 S nr rej. SP-ZAP, w następstwie której śmierć ponieśli pilot oraz pasażer samolotu wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.
W dniach od 27 do 28 czerwca 2009 r. w Krakowie, na terenie byłego lotniska Rakowice - Czyżyny, miał miejsce VI Małopolski Piknik Lotniczy, organizowany przez Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, podczas którego odbywały się m.in. pokazy lotnicze. Na organizację imprezy i wykonywanie lotów oraz figur akrobacyjnych uzyskana została zgoda Urzędu Lotnictwa Cywilnego. O planowanych pokazach zawiadomiono również Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, która jako służba informacji lotniczej wydała komunikat o organizacji „pikniku”.
Oprócz samolotów czynnie uczestniczących w przewidzianych przez program pokazach dla publiczności, na lądowisko w Rakowicach - Czyżynach przybyły również statki powietrzne pilotowane przez załogi biorące udział w zlocie w charakterze gości, nie odbywające w czasie „pikniku” lotów pokazowych. Wśród nich 26 czerwca 2009 roku do Krakowa z lotniska w Warszawie – Babicach przybył samolot Cessna 172 o numerze rejestracyjnym SP-ZAP, pilotowany przez pilota z kilkunastoletnim doświadczeniem, licencją ważną do 10 grudnia 2012 roku. Na pokładzie samolotu znajdowali się, oprócz pilota, trzej pasażerowie: oraz ich bagaże podręczne. W trakcie lotu z Warszawy samolot sprawował się poprawnie, w szczególności silnik pracował bez zakłóceń.
Po przylocie do Krakowa samolot został zakotwiczony w obrębie „stojanki” C i nie był używany podczas pokazów, nie miały do niego dostępu osoby postronne. Przed wylotem w drogę powrotną do Warszawy samolot został zatankowany z cysterny pozostającej w dyspozycji organizatorów pokazów ok. 60 litrami paliwa lotniczego avgass 100LL, dla którego po sprawdzeniu stanu czystości wydane zostało przez Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A. świadectwo jakości.
Po upadku na ziemię Cessna 172 zapaliła się i po kilkunastu sekundach doszło do eksplozji. W skutek wybuchu samolot ogarnął gwałtowny pożar, płomienie sięgały wysokości kilku metrów. Z wnętrza maszyny wydostali się dwaj pasażerowie. Z wraku udało się wyciągnąć kolejnego pasażera, nie powiodło się to natomiast w przypadku pilota.
Wszystkie badania przeprowadzone w ciągu ok. 1,5 godziny po upadku samolotu Cessna 172 o nr rej. SP-ZAP, przy użyciu urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu wobec personelu naziemnego i organizatorów VI Małopolskiego Pikniku Lotniczego dały wynik 0,00 mg/l.
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opracowała raport dotyczący okoliczności zdarzenia lotniczego nr 440/09 dotyczącego samolotu Cessna 172S, SP-ZAP z dnia 28 czerwca 2009 r.
Według Komisji przyczynami wypadku były:
1. brak lub niewłaściwie przeprowadzona analiza osiągów oraz załadowania samolotu, co doprowadziło do:
wykonania startu na znacznie przeciążonym samolocie ( o co najmniej 171 kg ), z pasa startowego o długości nie gwarantującej bezpiecznego przelotu nad przeszkodami;
oderwania samolotu od ziemi przy zbyt małej prędkości, braku wytrzymania i rozpędzenia samolotu do prędkości właściwej do przejścia na wznoszenie;
przejścia na wznoszenie na dużym kącie natarcia w drugim zakresie prędkości.
2. Wykonanie pierwszego zakrętu w kierunku wznoszącego się terenu na bardzo małej wysokości, co spowodowało przejście na około krytyczne kąty natarcia i lot ze zmniejszona prędkością wznoszenia. Doprowadziło to do konieczności wykonania zakrętu z wiatrem w celu ominięcia przeszkód terenowych, w wyniku czego nastąpił spadek siły nośnej na wewnętrznym skrzydle, ześlizg oraz zderzenie z drzewami i ziemią.
Analiza całokształtu zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego prowadzi do wniosku, iż nie doszło do realizacji znamion występku stypizowanego w art. 173 § 3 kk.
Ze zgromadzonego materiału dowodowego nie wynika, by którakolwiek z osób mogących mieć wpływ na bieg wydarzeń z dnia 28 czerwca 2009 roku swoim zachowaniem wypełniła czasownikowe znamię czynności wykonawczej przewidziane w art. 173 kk, jakim jest „sprowadzenie” katastrofy.
Wobec śmierci pilota nie jest możliwym uzyskanie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy sprawdził i ocenił czy nie został przekroczony dopuszczalny ciężar samolotu. Zebrany materiał dowodowy wespół z raportem końcowym PKBWL nie pozwala na uznanie, że można by przypisać sprawstwo pilotowi.
Z zebranego w sprawie, obszernego materiału dowodowego nie można wyciągnąć wniosku, by którakolwiek z osób personelu naziemnego, a w szczególności kierownik lotów oraz dyrektor pokazów swoim zachowaniem przyczynili się do zaistnienia skutku w postaci katastrofy samolotu Cessna 172.
Z zebranego materiału dowodowego nie wynika również, by możliwe było rozpatrywanie sprawstwa którejkolwiek z osób stanowiących personel naziemny obsługujący „piknik” poprzez dopuszczenie się czynu „sprowadzenia” katastrofy w formie zaniechania / nie wynika ani to, by któraś z tych osób zaniedbała swoje obowiązki, ani tym bardziej, by mógł istnieć warunkujący przypisanie odpowiedzialności związek pomiędzy ewentualnym naruszeniem obowiązujących reguł postępowania, a zaistniałym skutkiem/.
Mając na uwadze powyższe postanowiono o umorzeniu niniejszego śledztwa.

Aktualności