Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Umorzono postępowanie w sprawie ujwnionych m.in kości ludzkich

Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Zachód zakończyła prowadzone postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci nieustalonej osoby w nieustalonym czasie w Krakowie, wydanym postanowieniem o umorzeniu śledztwa.

Postępowanie to dotyczyło ujawnionych, 17 marca 2015 roku w Krakowie przy ul. Wróblewskiego, kości m.in. kości ludzkich. W opinii biegli Katedry Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego stwierdzili, że wśród nadesłanych do badania kości znajdują się kości ludzkie, jak na to wskazują ich cechy anatomiczne – pochodzące, co najmniej z dwóch szkieletów oraz trzy fragmenty kości zwierzęcych. Na podstawie badania kości nie można stanowczo wypowiadać się na temat wieku i płci tych osób. Na podstawie stanu zachowania kości można stwierdzić, że od zgonu upłynął czas mierzony, co najmniej w kilku dziesiątkach lat. Badanie kości nie pozwoliło na określenie przyczyny zgonu.

Aktualności