Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Utrzymywali się z popełnianych przestępstw.

Trzech mężczyzn oskarżyła Prokuratura Rejonowa w Krakowie – Podgórzu o dokonanie łącznie 15 kradzieży i kradzieży z włamaniem na szkodę osób prywatnych i firm.

W okresie od października 2011 roku do 25 listopada 2012 roku Andrzej R., Robert S. i Łukasz S. – w różnych konfiguracjach osobowych, dokonali szeregu kradzieży z włamaniem, zabierając najczęściej elementy metalowe, które mogły zostać następnie sprzedane w punktach skupu złomu, w tym elementy instalacji cieplnej i elektrycznej, a także kradzieży paliwa z samochodów ciężarowych. W popełnieniu wszystkich przestępstw opisanych w akcie oskarżenia uczestniczył ponadto Zbigniew P. co do którego postępowanie karne zostało już zakończone prawomocnym wyrokiem skazującym w/wym. wydanym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie z dnia 15 kwietnia 2013 roku.

Do samochodów ciężarowych oskarżeni włamywali się poprzez przełamywanie nakrętki wlewu paliwa. Z baków zabrali paliwo w łącznej ilości -900 litrówoleju napędowego o wartości ponad ok. 3400 zł.

Łączna wartość strat jaka ponieśli pokrzywdzeni wynosi 91687 zł.

Największą stratę poniosła baza Krakowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Maszynami Budowlanymi skąd zabrane zostały kable zasilające, sterownicze i siłowe z 4 żurawi o łącznej wartości 40 tys. złotych.

Inna z firm, z której skradziono 850 mkabla miedzianego poniosła stratę w wysokości ponad 12 tys. zł.

Dochody uzyskiwane z popełnienia tych przestępstw stały się w tym czasie dla sprawców stałym i jednym z głównych źródeł dochodu.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Andrzej R. przyznał się do kilku z zarzucanych mu czynów, w tym do kradzieży850 mkabla miedzianego oraz kabli z 4 żurawi. Do pozostałych czynów nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Robert S. przyznał się do 3 czynów głównie związanych z kradzieżami paliwa, do pozostałych czynów nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień.

Trzeci z oskarżonych Łukasz S. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.

Robert S. i Łukasz S. dopuścili się zarzucanych im przestępstw w warunkach powrotu do przestępstwa.

Wszystkim oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności nawet do 15 lat.

Aktualności