Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 234/01/11 Sprzedaż

Ogłoszenie o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego Prokuratury Okręgowej w Krakowie

VII 234/1/11

Ogłoszenie o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego Prokuratury Okręgowej w Krakowie


Zgodnie z §7 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U.2010 nr 114 poz.761) Prokuratura Okręgowa w Krakowie przeznacza je na sprzedaż.
Osoby zainteresowane w/w majątkiem ruchomym proszone są o kontakt do dnia 22 listopada 2011r. z Panią Anna Fryc-Dukała w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 tel. 012 619-61-63

Składniki niezagospodarowane w drodze sprzedaży zostaną unieszkodliwione.

Aktualności