Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 234/02/11 sprzedaż

ogłoszenie o sprzedaży zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego Prokuratury Okręgowej w Krakowie

OGŁOSZENIE
o sprzedaży zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego
Prokuratury Okręgowej w Krakowie


Zgodnie z §7 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U.2010 nr 114 poz.761) Prokuratura Okręgowa w Krakowie przeznacza na sprzedaż składniki stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Osoby zainteresowane w/w majątkiem ruchomym proszone są o kontakt do dnia 27 grudnia 2011r. z Panią Bożeną Koptą w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 tel. 012 619-60-05

Składniki niezagospodarowane w drodze sprzedaży zostaną zlikwidowane poprzez zniszczenie, sprzedaż na surowce wtórne i unieszkodliwienie.

Aktualności