Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

VII 252/6/10 informacja o wyborze oferty

dot. „Sprzedaży samochodu służbowego: Renault Talia KR 5864T”

VII 252/6/10

DOT. PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Prokuratura Okręgowa w Krakowie, prowadząc procedurę w trybie przetargu, ogłoszonego w dniu 24.11.2010 r., zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010r. nr 114, poz. 761), na „Sprzedaż samochodu służbowego: Renault Talia KR 5864T” zawiadamia, że w przedmiotowej procedurze złożono 1 ofertę nie podlegające odrzuceniu:

• Cena oferty Nr 1 – 4000,00 zł brutto

W związku z powyższym oferta Nr 1 została wybrana za najkorzystniejszą.


Dyrektor Finansowo-Administracyjny
Prokuratury Okręgowej w Krakowie

Danuta Michalska

Aktualności