Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/01/11 modyfikacja SIWZ

Dot. świadczenia usług ochrony osób i mienia w budynku Prokuratury Rejonowej w Olkuszu oraz w budynku Prokuratury Rejonowej Kraków- Nowa Huta i Kraków- Podgórze.

VII 2811/01/11                                                                   Kraków, dnia 14 stycznia 2011r.

Modyfikacja
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


Dot. świadczenia usług ochrony osób i mienia w budynku Prokuratury Rejonowej w Olkuszu oraz w budynku Prokuratury Rejonowej Kraków- Nowa Huta i Kraków- Podgórze.

Zamawiający, Prokuratura Okręgowa w Krakowie w dniu 14.01.2011r. dokonuje modyfikacji treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póz. zm.) w ten sposób, że zmienia się treść zapisu w załączniku nr 1( Formularz ofertowy) w następujący sposób :

Jest zapis:
„ Oferujemy wykonanie usługi w zakresie zadania nr 1 - ochrony osób i mienia w budynku Prokuratury Rejonowej w Olkuszu”

Powinno być:
„ Oferujemy wykonanie usługi w zakresie zadania nr 1 - ochrony osób i mienia w budynku Prokuratury Rejonowej Kraków- Nowa Huta i Kraków – Podgórze”

Jest zapis:
„ Oferujemy wykonanie usługi w zakresie zadania nr 2 - ochrony osób i mienia w budynku Prokuratury Rejonowej Kraków- Nowa Huta i Kraków – Podgórze”

Powinno być:
„ Oferujemy wykonanie usługi w zakresie zadania nr 2 - ochrony osób i mienia w budynku Prokuratury Rejonowej w Olkuszu”

Powyższe zmiany znajdują się w załączniku nr 1 do SIWZ, należy je uwzględnić.
Zamawiający umieszcza je w zmodyfikowanym załączniku nr 1 .

Prokurator Okręgowy
Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności