Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/01/11 wybór najkorzystniejszej oferty

„ świadczenie usług ochrony osób i mienia w budynku Prokuratury Rejonowej w Olkuszu oraz w budynku Prokuratury Rejonowej Kraków- Nowa Huta i Kraków- Podgórze. „

VII 2811/01/11                                                       Kraków, dnia 25 stycznia 2011r.

Do Wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu na „ świadczenie usług ochrony osób i mienia w budynku Prokuratury Rejonowej w Olkuszu oraz w budynku Prokuratury Rejonowej Kraków- Nowa Huta i Kraków- Podgórze. „


Zamawiający - Prokuratura Okręgowa w Krakowie działając na zasadzie art.92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm/ - zawiadamia o wynikach przedmiotowego postępowania:

I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy :

w zakresie zadania nr 1- ochrona osób i mienia w budynku na os. Stalowym 16D stanowiącym siedzibę Prokuratury Rejonowej Kraków-Nowa Huta i Kraków – Podgórze:
oferta nr 10- „VICTOR” G. Górak i Wspólnicy Spółka Jawna 31-564 Kraków, Al. Pokoju 81- Całkowita cena brutto – 161 632,56 zł
W zakresie zadania nr 2 ochrona osób i mienia w budynku Prokuratury Rejonowej w Olkuszu, ul. Francesco Nullo 6, 32-300 Olkusz:
Oferta nr 6 - Solid Security Sp. z o.o., ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa-Całkowita cena brutto – 59 003,10 zł

W/w Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego oraz wszystkie wymagania zawarte w SIWZ. Oferty wybranych Wykonawców uzyskały największą liczbę punktów w ramach przyjętych kryteriów, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

II. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT
W postępowaniu złożone zostały oferty przez firmy:
OFERTA NR 1
Wykonawca: Biuro Ochrony Osób i Mienia ARES Grzegorz Cieślik , 32-300 Olkusz , ul. Kr K. Wielkiego 29/34
Zadanie 1( Kraków): Całkowita cena brutto – 83 541,60 zł
Zadanie 2( Olkusz): Całkowita cena brutto – 36 014,40 zł
OFERTA NR 2
Wykonawca: Elitarne Biuro Ochrony Biznesu „GROM” ul. Kilińskiego 46, 33-300 Nowy Sącz
Zadanie 1( Kraków): Całkowita cena brutto – 205 282,08 zł / uzyskała 78,74 pkt
Zadanie 2( Olkusz): Całkowita cena brutto – 76 161,60 zł / uzyskała 77,47 pkt
OFERTA NR 3
Wykonawca: Konsorcjum: Impel Security Polska Sp. z o.o. Ochrona Osób i Mienia , 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118 , Impel Security Provider Sp. z o.o. 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118
Zadanie 1( Kraków): Całkowita cena brutto – 162 064,80 zł/ uzyskała 99,73 pkt
Zadanie 2( Olkusz): Całkowita cena brutto – 76 259,04 zł/ uzyskała 77,37 pkt
OFERTA NR 4
Wykonawca: Agencja Ochrony Kowalczyk Sp. z o.o. , 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Tuwima 1
Zadanie 1( Kraków): Całkowita cena brutto – 172 798,27 zł/ uzyskała 93,54 pkt
Zadanie 2( Olkusz): Całkowita cena brutto – 143 998,56 zł /uzyskała 40,97 pkt
OFERTA NR 5
Wykonawca: Przedsiębiorstwo DYSKAM Sp. z o.o., ul. Reymonta 22, 30-059 Kraków
Zadanie 1( Kraków): Całkowita cena brutto – 204 721,20 zł /uzyskała 78,95 pkt
OFERTA NR 6
Wykonawca: Solid Security Sp. z o.o., ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa
Zadanie 1( Kraków): Całkowita cena brutto – 193 946,40 zł /uzyskała 83,34 pkt
Zadanie 2( Olkusz): Całkowita cena brutto – 59 003,10 zł /uzyskała 100 pkt
OFERTA NR 7
Wykonawca: Agencja Ochrony Osób i Mienia „ KARO” Sp. z o.o. , 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37
Zadanie 1( Kraków): Całkowita cena brutto – 203 717,52 zł /uzyskała 79,34 pkt
Zadanie 2( Olkusz): Całkowita cena brutto – 71 910,72 zł/ uzyskała 82,05 pkt
OFERTA NR 8
Wykonawca: A.S. Sp. z o. o., 00-837 Warszawa , ul. Pańska 85 lok. 16
Zadanie 1( Kraków): Całkowita cena brutto – 171 750,31 zł /uzyskała 94,11 pkt
OFERTA NR 9
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowe ROKA Zakład Pracy Chronionej mgr Andrzej Ireneusz Kantorski , 97-300 Piotrków Trybunalski , ul. Polna 14 , oddział Nowy Sącz, 33-300 Nowy Sącz , ul. Wyspiańskiego 22
Zadanie 2( Olkusz): Całkowita cena brutto – 75 276,00 zł/ uzyskała 78,38 pkt
OFERTA NR 10
Wykonawca: „VICTOR” G. Górak i Wspólnicy Spółka Jawna 31-564 Kraków, Al. Pokoju 81
Zadanie 1( Kraków): Całkowita cena brutto – 161 632,56 zł/ uzyskała 100 pkt
Zadanie 2( Olkusz): Całkowita cena brutto – 81 549,00 zł /uzyskała 72,35 pkt
OFERTA NR 11
Wykonawca: Konsorcjum w składzie: ERA Spółka z o.o. ,41-500 Chrzanów, ul. Katowicka 16B, NOVIA Spółka z o.o., 41-500 Chorzów, ul. Paderewskiego 34
Zadanie 1( Kraków): Całkowita cena brutto – 193 946,40 zł /uzyskała 83,34 pkt
OFERTA NR 12
Wykonawca: WOLF SŁUŻBA OCHRONY Sp. z o.o., 30-133 Kraków, ul. Lea 116
Zadanie 1( Kraków): Całkowita cena brutto – 188 632,80 zł /uzyskała 85,69 pkt
Zadanie 2( Olkusz): Całkowita cena brutto – 188 219,52 zł /uzyskała 31,35 pkt
OFERTA NR 13
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „PRECYZJA”, 31-580 Kraków, ul. Wężyka 15/6
Zadanie 1( Kraków): Całkowita cena brutto – 172 289,05 zł/ uzyskała 93,81 pkt
OFERTA NR 14
Wykonawca: Agencja Ochrony TFK Sp. z o.o. ,42-200 Częstochowa, ul. Huculska 40
Zadanie 1( Kraków): Całkowita cena brutto – 276 012,00 zł /uzyskała 58,56 pkt
Zadanie 2( Olkusz): Całkowita cena brutto – 122 508,00 zł /uzyskała 48,16 pkt
OFERTA NR 15
Wykonawca: Spółdzielnia MUSI w Krakowie, ul. Celna 9, 30-507 Kraków
Zadanie 1( Kraków): Całkowita cena brutto – 183 171,60 zł /uzyskała 88,24 pkt
OFERTA NR 16
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowe SED HUT Spółka Akcyjna, 30- 969 Kraków , ul. Ujastek 1
Zadanie 1( Kraków): Całkowita cena brutto – 193 564,71 zł /uzyskała 83,50 pkt

III ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Jedna oferta firmy: Biuro Ochrony Osób i Mienia ARES Grzegorz Cieślik została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień /Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm/, w związku z zawierającą rażąco niską ceną
w stosunku do przedmiotu zamówienia.


Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. w dniu 31 stycznia 2011r.
Jednocześnie Zamawiający zaprasza wybrane firmy do podpisania umowy w dniu 31 stycznia 2011r. w siedzibie Zamawiającego o godzinie 10.00 w pokoju 15 ( parter).


Prokurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności