Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/02/11 wybór najkorzystniejszej oferty

Dotyczy  postępowania na „ świadczenie usług sprzątania pomieszczeń
w budynkach  Prokuratury Okręgowej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza, Prokuratury Rejonowej w Miechowie, Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej, Prokuratury Rejonowej Kraków- Nowa Huta
 w okresie 18 miesięcy. ”

VII 2811/02/11                                              Kraków, dnia 26 stycznia 2011r.

Do Wszystkich Wykonawców
Dotyczy postępowania na „ świadczenie usług sprzątania pomieszczeń
w budynkach Prokuratury Okręgowej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza, Prokuratury Rejonowej w Miechowie, Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej, Prokuratury Rejonowej Kraków- Nowa Huta
w okresie 18 miesięcy. ”


Zamawiający - Prokuratura Okręgowa w Krakowie działając na zasadzie art.92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm/ - zawiadamia o wynikach przedmiotowego postępowania:

I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy :

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ KARABELA MAŁOPOLSKA” Sp. z o.o. , Al. Piaskowa 10, 33-100 Tarnów

W/w Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego oraz wszystkie wymagania zawarte w SIWZ. Oferta wybranego Wykonawcy złożyła ofertę z najniższą ceną w przyjętym kryterium oceny cena 100 % brutto.

II. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT
W postępowaniu złożone zostały trzy oferty:

OFERTA NR 1
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych „ HUT – PUS” S.A., 30-969 Kraków, ul. Mrozowa 1
Całkowita cena brutto – 605 529,54 zł
OFERTA NR 2
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ KARABELA MAŁOPOLSKA” Sp. z o.o. , Al. Piaskowa 10, 33-100 Tarnów
Całkowita cena brutto – 465 078,60 zł
OFERTA NR 3
Wykonawca: IMPEL CLEANING Spółka z o.o., 53-11 Wrocław, ul. Ślężna 118
Całkowita cena brutto – 465 453 zł

Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm/

Prokurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności