Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/02/13 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„przewóz zwłok w granicach obszaru działania prokuratur okręgu krakowskiego ”

VII 2811/02/13                                                               Kraków, dnia 22 lutego 2013r

 

 

Informacja o wyborze oferty

w postępowaniu nr VII 2811/02/13

 

Prokuratura Okręgowa w Krakowie zgodnie z art. 92, ust. 2, w związku z ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 113, pozycja 759, z późniejszymi zmianami), uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu na „przewóz zwłok w granicach obszaru działania prokuratur okręgu krakowskiego ”, wybrano jako najkorzystniejsze oferty w następujących zadaniach złożone przez :

Zadanie nr 1 :

PROSMED Spółka Jawna  Baran & Gawlik , 30-812 Kraków, ul. Bieżanowska 24
- oferowana cena brutto 7 600,00 zł

Zadanie nr 2 :

Zakład Pogrzebowy „ STYKS”  Marek Majer , Ryszard Tarnowski s.c.  32-500 Chrzanów, ul. Szpitalna 68
- oferowana cena brutto 29 500,00 zł

 Zadanie nr 3:

Zakład Pogrzebowy OLIMP Józef Kumoński, ul. Szpitalna 18A, 32-200 Miechów  oferowana cena brutto 21 000,00 zł

Zadanie nr 4:

Zakład Pogrzebowy „ WIARA” Artur  Łotocki, 32-400 Myślenice, ul. Kazimierza Wielkiego 27A oferowana cena brutto 3 240,00 zł

 Zadanie nr 5:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Transportowych Zbigniew Kwinta, 32-300 Olkusz, ul. Szpitalna 14

- oferowana cena brutto 2 268,00 zł

 Zadanie nr 6:

Zakład Pogrzebowy „KORONA” Andrzej Dąbrowski, Oświęcim, ul. Szpitalna 11, Siedziba : Tomice , 34-100 Wadowice, ul. Wrzosowa 2

- oferowana cena brutto 11 500,00 zł

 
 Zadanie nr 7:

F.H.U. „GRANIT – CENTRUM” Henryk Mirek, 32-200 Sucha Beskidzka, ul. Piłsudskiego 19

- oferowana cena brutto 10 368,00 zł

 Zadanie nr 8:

Zakład Usług Pogrzebowych S.C. 34-100 Wadowice, ul. Krasińskiego 4

- oferowana cena brutto 17 400,00  zł

 Zadanie nr 9:

Konserwacja i Obsługa Cmentarza Usługi Cmentarne, Usługi Pogrzebowe Kinga Stachyra-Abramska , 32-050 Skawina, ul. Poniatowskiego 10/5

- oferowana cena brutto 11 940,00  zł

          

 Uzasadnienie wyboru:

Zgodnie z postanowieniami SIWZ kryterium oceny ofert była cena (100%). Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 17 ofert. Wyżej wymienieni Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego oraz wszystkie wymagania zawarte w SIWZ. Oferty wybranych Wykonawców uzyskały największą liczbę punktów w ramach przyjętego kryterium „cena”.

 Streszczenie oceny oraz porównanie złożonych ofert:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty

(brutto)

Liczba

punktów

w kryterium

„cena”

1

Usługi Pogrzebowe EDEN Jarosław Dziadkowiec, 32-432 Pcim 1108,  Zadanie nr 4

 

25 920,00

12,50

2

F.H.U. „GRANIT – CENTRUM” Henryk Mirek, 32-200 Sucha Beskidzka, ul. Piłsudskiego 19, Zadanie nr 7

10 368,00

100,00

3

Zakład Pogrzebowy „KORONA” Andrzej Dąbrowski, Oświęcim, ul. Szpitalna 11, Siedziba : Tomice , 34-100 Wadowice, ul. Wrzosowa 2, Zadanie nr 6

11 500 ,00

100,00

4

Zakład Pogrzebowy „OLIMP” Józef Kumoński , 32-200 Miechów, ul. Szpitalna 18a,  Zadanie nr 3

21 000,00

100,00

5

Zakład Usług Pogrzebowych S.C. 34-100 Wadowice, ul. Krasińskiego 4, Zadanie nr 8

17 400,00

100,00

6

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Transportowych Zbigniew Kwinta, 32-300 Olkusz, ul. Szpitalna 14, Zadanie nr 5

2 268,00

100,00

7

Konserwacja i Obsługa Cmentarza Usługi Cmentarne, Usługi Pogrzebowe Kinga Stachyra-Abramska , 32-050 Skawina, ul. Poniatowskiego 10/5, Zadanie nr 9

11 940,00

100,00

8

PROSMED Spółka Jawna Baran & Gawlik, 30-812 Kraków, ul. Bieżanowska 24 , Zadanie nr 1

7 600,00

100,00

9

Doradztwo – Handel - Usługi „ Rymarczyk” Sebastian Rymarczyk, 31-914 Kraków, ul. Sieroszewskiego 5, Zadanie nr 1

356,00

-

10

Firma Usługowo –Produkcyjno – Handlowa „ STOLKOS” Anna Kostulska, 32-300 Olkusz, ul. Rydla 8, Zadanie 5

4 140,00

54,78

11

Zakład Pogrzebowy „ STYKS”  Marek Majer , Ryszard Tarnowski s.c. 32-500 Chrzanów, ul. Szpitalna 68, Zadanie nr 2

29 250,00

100,00

12

„KARAWAN” Zbigniew Baran, 30-812 Kraków, ul. Bieżanowska 24, Zadanie nr 1

4,00

-

13

Zakład Pogrzebowy „NADZIEJA” Bogumiła Łotocka, 32-400 Myślenice, ul. Kazimierza Wielkiego 26B,

Zadanie nr 4

6 480,00

50,00

14

Zakład Pogrzebowy „ WIARA” Artur  Łotocki, 32-400 Myślenice, ul. Kazimierza Wielkiego 27A, Zadanie nr 4

3 240,00

100,00

15

Z.P. „ GLORIA” Krzysztof Bocho, 41-200 Sosnowiec , ul. Mikołajczyka 68a/4, Zadanie nr 1

4,00

-

16

Agata Kwatera Zakłady Pogrzebowe „ GLORIA”, 41-203 Sosnowiec , ul. Podjazdowa 3/6, Zadanie nr 1

2 052,00

-

17

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. ,

31-241 Kraków, ul. Reduty 1, Zadanie nr 1

25 920,00

29,32

 

 PROKURATOR OKRĘGOWY

                                                                                   

   LIDIA JARYCZKOWSKA

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Aktualności