Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/03/10 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

VII 2811/03/10                 

Przetarg w trybie zapytania o cenę sygn. VII 2811/03/10 na sprzątanie pomieszczeń w budynkach: Prokuratury Okręgowej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza, Prokuratury Rejonowej w Miechowie, Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej oraz na sprzątanie i ochronę w budynku Prokuratury Rejonowej Kraków- Nowa Huta w okresie 12 miesięcy.                                          Kraków, dnia 18 czerwca 2010r.

Do wszystkich Wykonawców

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr VII 2811/03/10 prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sprzątanie pomieszczeń w budynkach: Prokuratury Okręgowej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza, Prokuratury Rejonowej w Miechowie, Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej oraz na sprzątanie i ochronę w budynku Prokuratury Rejonowej Kraków- Nowa Huta w okresie 12 miesięcy.

Zamawiający - Prokuratura Okręgowa w Krakowie działając na zasadzie art.92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. 2007.223.1655 z późn. zm./ - zawiadamia o wynikach przedmiotowego postępowania:

I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy :
BOS Spółka z o.o. 31-868 Kraków os. II Pułku Lotniczego 15/46.
W/w Firma uzyskała maksymalną liczbę punktów 100 w ramach przyjętego kryterium oceny ofert cena 100 % brutto oferty.
II. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT
Powyższej czynności Zamawiający dokonał zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
W postępowaniu złożone zostały oferty przez firmy:
1. BOS Spółka z o.o. 31-868 Kraków, os. II Pułku Lotniczego 15/46 , fax. 012 642 50 50 ( oferowana cena brutto- 277 874,04 zł brutto )
W/w Firma w ramach przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert - cena brutto oferty 100% uzyskała 100 punktów.
2. Przedsiębiorstwo Usługowe " POŁUDNIE II" sp. z o.o. w Krakowie Zakład Pracy Chronionej , 31-444 Kraków, ul. Śliczna 34 ( oferowana cena brutto- 328 713,48 zł brutto)
W/w Firma w ramach przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert - cena brutto oferty 100% uzyskała 85 punktów.
3. WOLF Służba Ochrony Sp. z o.o., 30-133 Kraków, ul. Lea 116 ( oferowana cena brutto- 516 805,44 zł brutto)
W/w Firma w ramach przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert - cena brutto oferty 100% uzyskała 54 punktów.
4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA - MAŁOPOLSKA Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Al. Piaskowa 10, fax. 014 627 38 99, ( oferowana cena brutto- 316 988,4 zł brutto)
W/w Firma w ramach przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert - cena brutto oferty 100% uzyskała 88 punktów.

Prokurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności