Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/03/13 ogłoszenie o wyborze oferty

usługi sprzątania w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie i podległych jej jednostkach

VII 2811/03/13                                 Kraków, dnia 25 marca 2013r.Informacja o wyborze oferty w postępowaniu nr VII 2811/03/13

 

 

Nawiązując do zawiadomienia z dnia 15.03.2013r. dot. przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie zapytania o cenę sygn. VII 2811/03/13 na: „ usługi sprzątania
w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie i podległych jej jednostkach” informuję, że Wykonawca Usługi Wnętrzarskie Utrzymanie Zieleńców Zbigniew Gierańczyk Zakład Pracy Chronionej, ul. Deotymy 3/15,
93- 267 Łódź  odstąpił od podpisania umowy.

Zgodnie z art. 94 ust.3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny złożoną przez: IMPEL CLEANANG Sp. z o.o., ul. Ślężna  118, 53-111 Wrocław.

 

 

 

 

  PROKURATOR OKRĘGOWY

                                                                                

    LIDIA JARYCZKOWSKA

Aktualności