Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/03/14 ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

VII 2811/03/14                                                                 Kraków, dnia 28 lutego 2014r

 

                                    

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Zamawiający - Prokuratura Okręgowa w Krakowie unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dzierżawę urządzeń kopiujących – kserokopiarek dla prokuratur okręgu krakowskiego”- ogłoszone w biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 20437-2014.  

 Uzasadnienie: Zgodnie z art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający, przeznaczył
na sfinansowania danego zamówienia.

 

 

                                                                    Prokurator Okręgowy

                                              

                                                                       Lidia JARYCZKOWSKA

 

 

 

Aktualności