Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/04/12 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym na świadczenie usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingu(-ach) strzeżonym(-ych) pojazdów i ich części, zabezpieczonych w toku postępowań przygotowawczych

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 134255-2012 z dnia 2012-06-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingu (-ach) strzeżonym (-ych) pojazdów i ich części, zabezpieczonych w toku postępowań przygotowawczych prowadzonych lub...
Termin składania ofert: 2012-06-28

Kraków: Świadczenie usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingu (-ach) strzeżonym (-ych) pojazdów i ich części, zabezpieczonych w toku postępowań przygotowawczych.
Numer ogłoszenia: 159597 - 2012; data zamieszczenia: 23.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

Aktualności