Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/04/13 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla budynku Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NR VII 2811/04/13

 

prowadzonym w trybie z wolnej ręki na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych( tj. Dz. U. z  2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na " świadczenie usług dustrybucji energii elektrycznej dla budynku Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu .

Aktualności