Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/05/10 ogłoszenie o unieważnieniu postepowania

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr VII 2811/05/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę 1 sztuki serwera wraz z peryferiami oraz 5 sztuk zestawów komputerowych „

VII 2811/05/10                                                                 Kraków, dnia 10 września 2010r.


Do wszystkich Wykonawców


dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr VII 2811/05/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę 1 sztuki serwera wraz z peryferiami oraz 5 sztuk zestawów komputerowych „ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
(W ZAKRESIE ZADANIA NR 2)


Zamawiający - Prokuratura Okręgowa w Krakowie działając na zasadzie art.93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2007 roku nr 223 poz.1655 z późn. zm./ zawiadamia o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 2 o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 5 sztuk zestawów komputerowych.
W zakresie w/w zadania nie złożono żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu.
Prokurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności