Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/05/11 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

przewóz zwłok w granicach obszaru działania prokuratur okręgu krakowskiego

VII 2811/05/11                                                          Kraków, dnia 23 lutego 2011r


Do wszystkich Wykonawców

Zamawiający - Prokuratura Okręgowa w Krakowie działając na zasadzie art.92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm/ - zawiadamia o wynikach przedmiotowego postępowania na :
przewóz zwłok w granicach obszaru działania prokuratur okręgu krakowskiego

I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano oferty firm :
w zakresie zadania nr 1:
oferta nr 11 - Z.P. „GLORIA” , ul. Mikołajczyka 68a/4, 41-200 Sosnowiec - oferowana cena brutto 49,68zł
w zakresie zadanie nr 2:
oferta nr 11 - Z.P. „GLORIA” , ul. Mikołajczyka 68a/4, 41-200 Sosnowiec - oferowana cena brutto 118,80 zł
w zakresie zadania nr 3
oferta nr 2- Zakład Pogrzebowy „OLIMP” Józef Kumoński , 32-200 Miechów , ul. Szpitalna 18a - oferowana cena brutto 270 zł
w zakresie zadania nr 4:
oferta nr 4- Zakład Pogrzebowy „ NADZIEJA” Bogumiła Łotocka , 32-400 Myślenice , ul. K. Wielkiego 26B - oferowana cena brutto 108 zł
w zakresie zadania nr 5:
oferta nr 11- Z.P. „GLORIA” , ul. Mikołajczyka 68a/4, 41-200 Sosnowiec - oferowana cena brutto 32,40 zł
w zakresie zadania nr 6:
oferta nr 3- Zakład Pogrzebowy „KORONA” Andrzej Dąbrowski , Oświęcim, ul. Szpitalna 11, Siedziba : Tomice 350, 34-100 Wadowice - oferowana cena brutto 230 zł
w zakresie zadania nr 7:
oferta nr 5- F.H.U. „ GRANIT – CENTRUM” Henryk Mirek , 32-200 Sucha Beskidzka , ul. Piłsudskiego 19 - oferowana cena brutto 345,60zł
w zakresie zadania nr 8:
oferta nr 1 - Zakład Usług Pogrzebowych S.C. Maciej, Barbara Dubiel, ul. Krasińskiego 4, 34-100 Wadowice - oferowana cena brutto 270 zł
w zakresie zadania nr 9:
oferta nr 6- Konserwacja i Obsługa Cmentarza Usługi Cmentarne, Usługi Pogrzebowe Kinga Stachyra-Abramska , 32-050 Skawina , ul. Poniatowskiego 10/5 - oferowana cena brutto 199 zł

W/w Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. Oferty wybranych Wykonawców uzyskały największą liczbę punktów w ramach przyjętego kryterium oceny ofert , spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

II. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT
W postępowaniu złożone zostały oferty przez firmy:
OFERTA NR 1
Wykonawca: Zakład Usług Pogrzebowych S.C. 34-100 Wadowice, ul. Krasińskiego 4
Zadanie 8: Całkowita cena brutto za transport jednego denata – 270 zł (uzyskała 100 pkt)
OFERTA NR 2
Wykonawca: Zakład Pogrzebowy „OLIMP” Józef Kumoński , 32-200 Miechów , ul. Szpitalna 18a
Zadanie 3: Całkowita cena brutto za transport jednego denata – 270 zł ( uzyskała 100 pkt)
OFERTA NR 3
Wykonawca: Zakład Pogrzebowy „KORONA” Andrzej Dąbrowski , Oświęcim, ul. Szpitalna 11, Siedziba : Tomice 350, 34-100 Wadowice
Zadanie 6 : Całkowita cena brutto za transport jednego denata – 230 zł ( uzyskała 100 pkt)
OFERTA NR 4
Wykonawca: Zakład Pogrzebowy „ NADZIEJA” Bogumiła Łotocka , 32-400 Myślenice , ul. K. Wielkiego 26B
Zadanie 4: Całkowita cena brutto za transport jednego denata – 108 zł ( uzyskała 100 pkt)
OFERTA NR 5
Wykonawca: F.H.U. „ GRANIT – CENTRUM” Henryk Mirek , 32-200 Sucha Beskidzka , ul. Piłsudskiego 19
Zadanie 7 : Całkowita cena brutto za transport jednego denata – 345,60 zł ( uzyskała 100 pkt)
OFERTA NR 6
Wykonawca: Konserwacja i Obsługa Cmentarza Usługi Cmentarne, Usługi Pogrzebowe Kinga Stachyra-Abramska , 32-050 Skawina , ul. Poniatowskiego 10/5
Zadanie 9 : Całkowita cena brutto za transport jednego denata – 199 zł ( uzyskała 100 pkt)
OFERTA NR 7
Wykonawca: Usługi Pogrzebowa „ MISJA”, 43-600 Jaworzno, ul. Sławkowska 16a
Zadanie 2 : Całkowita cena brutto za transport jednego denata – 200 zł ( uzyskała 60 pkt)
OFERTA NR 8
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. , 31-241 Kraków, ul. Reduty 1
Zadanie 1 : Całkowita cena brutto za transport jednego denata – 112,32 zł ( uzyskała 45 pkt)
OFERTA NR 9
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Transportowych Zbigniew Kwinta , 32-300 Olkusz , ul. Szpitalna 14
Zadanie 5 : Całkowita cena brutto za transport jednego denata – 55,08 zł ( uzyskała 59 pkt)
OFERTA NR 10
Wykonawca: PROSMED Spółka Jawna Baran & Gawlik, 30-812 Kraków, ul. Bieżanowska 24
Zadanie 1 : Całkowita cena brutto za transport jednego denata – 86,40 zł ( uzyskała 58 pkt)
OFERTA NR 11
Wykonawca: Z.P. „GLORIA” , ul. Mikołajczyka 68a/4, 41-200 Sosnowiec
Zadanie 1 : Całkowita cena brutto za transport jednego denata – 49,68 zł ( uzyskała 100 pkt)
Zadanie 2 : Całkowita cena brutto za transport jednego denata – 118,80 zł ( uzyskał 100 pkt)
Zadanie 5 : Całkowita cena brutto za transport jednego denata – 32,40 zł ( uzyskała 100 pkt)
OFERTA NR 12
Wykonawca: Zakład Pogrzebowy „ STYKS” R. Tarnowski & M. Majer , 32-500 Chrzanów, ul. Szpitalna 68
Zadanie 2 : Całkowita cena brutto za transport jednego denata – 150 zł

III. ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Oferta nr 12 Wykonawcy : Zakład Pogrzebowy „ STYKS” R. Tarnowski & M. Majer , 32-500 Chrzanów, ul. Szpitalna 68 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień /Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm/, w związku z błędem w obliczeniu ceny.

Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. w dniu 1 marca 2011r.( w zakresie zadania nr 2)
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a oraz 3a ustawy Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. w dniu 25 lutego 2011r.( w zakresie pozostałych zadań)

Jednocześnie Zamawiający zaprasza wybranych Wykonawców w/w określonych zadaniach i terminach do podpisania umów w siedzibie Zamawiającego w pokoju 15
(parter) , godzinę należy wcześniej ustalić telefonicznie ( 12 619 60 09).


Prokurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności