Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/05/12 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

VII 2811/05/12

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 137391-2012 z dnia 2012-06-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych do wnętrz budynku Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu przy ul. Żwirki i Wigury dz. Nr 119/3 obręb I Oświęcim. Zamówienie obejmuje również wniesienie przedmiotu...
Termin składania ofert: 2012-07-04
________________________________________
Numer ogłoszenia: 142523 - 2012; data zamieszczenia: 29.06.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 137391 - 2012 data 25.06.2012 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, fax. 012 4119518.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
• W ogłoszeniu jest: 04.07.2012 godzina 12:30, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 pok. 9C , parter.
W ogłoszeniu powinno być: 06.07.2012 godzina 12:30, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 pok. 9C , parter.Prokurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności