Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/06/13 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

VII 2811/06/13                                                                                       Kraków, dnia 27 września 2013r

 

Informacja o wyborze oferty

w postępowaniu nr VII 2811/06/13

Prokuratura Okręgowa w Krakowie zgodnie z art. 92, ust. 2, w związku z ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 113, pozycja 759, z późniejszymi zmianami), uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu na „dostawę papieru kserograficznego dla prokuratur okręgu krakowskiego”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe VECTOR Sp. z o.o., ul. Bielska 29, 40-749 Katowice.

Uzasadnienie wyboru:

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 6 ofert. Wyżej wymieniony Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego oraz wszystkie wymagania zawarte w SIWZ. Oferta wybranego Wykonawcy w kryterium „cena 100%” otrzymała  100 punktów.

Streszczenie oceny oraz porównanie złożonych ofert:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty

(brutto)

Liczba

punktów

w kryterium

„cena”

1

ProOffice.net, ul. Łagiewnicka 33a,

30-417 Kraków

92 956,51

98,45

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO-KOLOS Zakład Pracy Chronionej, 42-200 Częstochowa,  ul. Warszawska 363/365

      95 115,90 

96,21

3

Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o.o., 30-723 Kraków,

ul. Golikówka 7 

92 469,92 

98,96

4

Biuro - Land Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 2F,

43-603 Jaworzno 

96 041,35

95,28

5

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe VECTOR Sp. z o.o., ul. Bielska 29, 40-749 Katowice

91 516,92

100,00

6

ARAMUS Piotr Sumara, Al. Pokoju 3,     31-548 Kraków

97 686,60

93,68

 

 

PROKURATOR OKRĘGOWY 

  LIDIA JARYCZKOWSKA                                                                                          

 

 

 

 

 

 

Aktualności