Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/07/10 wyjaśnienia do zapytań

dotyczy : „ Roboty budowlane: Przebudowa pomieszczeń biurowych na archiwa w budynku Prokuratury Rejonowej w Krakowie os. Stalowe 16 D”

VII 2811/07/10                                                                  Kraków, dnia 29 października 2010r.

                                                                       Wykonawcy

 

WYJAŚNIENIA         W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „ Roboty budowlane: Przebudowa pomieszczeń biurowych na archiwa w budynku Prokuratury Rejonowej w Krakowie os. Stalowe 16 D” Zamawiający, Prokuratura Okręgowa w Krakowie informuje, że Wykonawca zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zapytanie.
W związku z powyższym wyjaśniam:
Pytanie nr 1:
Jaki należy przyjąć obmiar w przedmiarze w pozycji 7,6 m3 obecnie jest tam 6 m2
a dodatkowa informacja mówi, że drzwi jest 6 szt ? Ma być 6 m2 czy 6 szt. ?
Odpowiedź Zamawiającego:
W przedmiarze w pozycji 7.6 w kolumnie błędnie wykazano jednostkę miary w m2 – winno być sztuk. Należy przyjąć jednostkę miary – sztuk, czyli jest 6 sztuk drzwi.

Pytanie nr 2:
W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ilość poziomów użytkowych regałów ma wynosić 8-9 poziomów. Wysokość pomieszczenia
w piwnicy ma 241 cm a na piętrze 298 cm. Zamawiający żąda zachowania odległości od stropu 50cm i prześwitu między półkami 27,5 cm. Czy w takim wypadku Zamawiający dopuszcza zastosowanie regałów przesuwnych z 6 poziomami
i wysokości regału 1955 mm w piwnicy oraz z 8 poziomami i wysokości regału 2555 mm na parterze.
Odpowiedź Zamawiającego:
W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych podane są wymiary regałów, które należy wykonać tylko na poziomie parteru. W piwnicy nie będą wykonywane regały przesuwne.

Pytanie nr 3:
Według przedmiaru robót ilość metrów użytkowych półek w regałach przesuwnych ma wynosić 1 560 mb . Po zaprojektowaniu regałów w archiwach w piwnicy i na parterze
i zastosowaniu odpowiednio 6 i 8 poziomów w regałach ilość ta wyniesie 2 254 mb. Skąd zatem ilość 1560mb półek? Na jaką ilość metrów użytkowych półek oferent ma przedstawić cenę?
Odpowiedź Zamawiającego:
Według przedmiaru robót ilość metrów użytkowych półek w regałach przesuwnych ma wynosić 1 560 mb i to jest prawidłowa ilość mb dotycząca wykonania regałów tylko na parterze, na jaką oferent ma przedstawić cenę.

Zastępca Prokuratora Okręgowego

Wiesław WOLNIK

Aktualności