Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/09/12 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

wykonanie i dostawa wraz z montażem regałów przesuwnych oraz stacjonarnych z przeznaczeniem na przechowywanie akt archiwalnych dla Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu

 

 

 

VII 2811/09/12                              Kraków, dnia 6 listopada 2012r.

 

 

Informacja o wyborze oferty

w postępowaniu nr VII 2811/09/12

 

Prokuratura Okręgowa w Krakowie zgodnie z art. 92, ust. 2, w związku z ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 113, pozycja 759, z późniejszymi zmianami), uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu na „ wykonanie i dostawę wraz z montażem regałów przesuwnych oraz stacjonarnych z przeznaczeniem na przechowywanie akt archiwalnych  dla Prokuratury Rejonowej  w Oświęcimiu”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez :

KJK Meble sp. z o.o., 40 – 384 Katowice, ul. Bp. H. Bednorza 2a-6,

 Uzasadnienie wyboru:

Zgodnie z postanowieniami SIWZ kryterium oceny ofert była cena (100%). Do upływu terminu składania ofert wpłynęło dziewięć ofert. Wyżej wymieniony Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego oraz wszystkie wymagania zawarte w SIWZ. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w ramach przyjętego kryterium „cena”.

 

Streszczenie oceny oraz porównanie złożonych ofert:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty

(brutto)

Liczba

punktów

w kryterium

„cena”

1

KJK Meble sp. z o.o., 40 – 384 Katowice, ul. Bp. H. Bednorza 2a-6

 

42 435,00

100,00

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „ ROL - MOT” Spółka z o.o., 27-310 Ciepielów, ul. Czachowskiego 29

 

65 074,63 

65,21

3

SILESIA MEBLE Sp. z o.o., 44-230 Czerwionka – Leszczyny, ul. Furgoła 33

 

43 746,17 

97,00

4

MALOW Spółka z o.o. , ul. Wojska Polskiego 114A, 16-400 Suwałki

 

51 254,10 

82,79

5

Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o., ul. Grójecka 128 pow. 51,  02-383 Warszawa    

71 955,00 

58,97

6

BudMax – Sp. z o.o.,  ul. A. Gabrysiak 4, 80-175 Gdańsk

50 835,90 

83,47

7

Zakład Produkcyjno- Usługowy
„MET-LAK” Jerzy Suchomski 
83-250 Skarszewy, ul. Kościerska 7

45 244,32 

93,79

8

Firma Produkcyjno-Handlowa „PROGMET” Bogdan Urbańczyk, 43-190 Mikołów, ul. Gliwicka 218

44 400,89 

95,57

9

KONSMET CENTRUM P. Radosh sp. jawna  60-308 Poznań, ul. Grunwaldzka 112

62 702,94 

67,67

 

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

      LIDIA JARYCZKOWSKA

 

 

Aktualności