Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/09/12 pytania, odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ

wykonanie i dostawa wraz z montażem regałów przesuwnych oraz stacjonarnych z przeznaczeniem na przechowywanie akt archiwalnych dla Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu.

 

 

 

Kraków, dnia  26 października  2012r.

 

 Do wszystkich wykonawców

 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy
 w zakresie dostawy wraz z montażem regałów przesuwnych oraz stacjonarnych  z przeznaczeniem na przechowywanie akt archiwalnych  dla Prokuratury Rejonowej  w Oświęcimiu.

 
 PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ

 
 

Szanowni Państwo,

 Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

 

1.      Pytanie - Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie półek o głębokości 35 cm

        Odpowiedź: 

 W przypadku głębokości półek Zamawiający przyjmuje dopuszczalną różnicę +/- 1cm od głębokości wskazanej w SIWZ ( dopuszczalna głębokość półki 350mm-370mm)

 

2.  Pytanie - Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zapółkowej listwy o wysokości 25mm na każdym poziomie półek użytkowych, zamiast odgięcia w każdej półce na wysokości 25-50 mm.

   Odpowiedź:

 Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie zapółkowej listwy o wysokości 25mm na każdym poziomie półek użytkowych, zamiast odgięcia w każdej półce na wysokości 25-50 mm.

 Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ .

 

 

 Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert (tj. dzień 31 października 2012r) nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

 

 

 

Prokurator Okręgowy

Lidia  JARYCZKOWSKA

 

 


Aktualności