Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/11/11 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Roboty budowlane: Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych oraz korytarza krótkiego na I piętrze w budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 258705-2011 z dnia 2011-09-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków
1. Przedmiotem zamówienia jest: remont pomieszczeń biurowych oraz krótkiego korytarza na I piętrze w budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2 obejmujący roboty budowlane i dostawę materiałów właściwych dla...
Termin składania ofert: 2011-10-17
________________________________________
Numer ogłoszenia: 271381 - 2011; data zamieszczenia: 17.10.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 258705 - 2011 data 30.09.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, fax. 012 4119518.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2011 godzina 10:15 , miejsce : Prokuratura Okręgowa w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 pok. 9 C, parter.
• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.10.2011 godzina 10:15 , miejsce : Prokuratura Okręgowa w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 pok. 9 C, parter.Prokurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności