Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/12/11 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50g, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby prokuratur okręgu krakowskiego

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 316497-2011 z dnia 2011-12-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków
1. Przedmiot zamówienia stanowi: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50 g, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych...
Termin składania ofert: 2011-12-12
________________________________________
Numer ogłoszenia: 419840 - 2011; data zamieszczenia: 09.12.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 316497 - 2011 data 02.12.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, fax. 012 4119518.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
W ogłoszeniu jest: 5.Wykonawca będzie doręczał do siedzib Zamawiającego wymienionych w załączniku nr 6 pokwitowane przez adresata /potwierdzenie odbioru/ niezwłocznie po dokonaniu przesyłki , nie później jednak , niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej doręczenia. W przypadku nieobecności adresata , przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie o próbie dostarczenia przesyłki ( awizo) ze wskazaniem , gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę. Po upływie terminu odbioru przesyłka zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nie odebrania przez adresata. 7. Usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowanej uważa się za nie wykonaną jeżeli doręczenie przesyłki rejestrowanej lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania..
W ogłoszeniu powinno być: 5.Wykonawca będzie doręczał do siedzib Zamawiającego wymienionych w załączniku nr 6 pokwitowane przez adresata /potwierdzenie odbioru/ niezwłocznie po dokonaniu przesyłki . W przypadku nieobecności adresata , przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie o próbie dostarczenia przesyłki ( awizo) ze wskazaniem , gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę. Po upływie terminu odbioru przesyłka zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nie odebrania przez adresata. 7. Usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowanej uważa się za nie wykonaną jeżeli doręczenie przesyłki rejestrowanej lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania. Do biegu terminu nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy..

Prokurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności